เทคโนโลยีใหม่ ตรวจไซต์ก่อสร้างแบบ 360° ด้วย BUILK360

หน้างาน ไซต์ก่อสร้าง

 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลก ทำให้มีการ Work From Home กันในหลายงาน หลายบริษัท แต่ก็ยังมีงานบางประเภท ที่ไม่สามารถทำที่บ้าน หรือ Work From Home ได้ ตัวอย่างเช่น งานก่อสร้าง ในส่วนของหน้างาน ไซต์ก่อสร้าง เพราะส่วนพนักงาน ผู้บริหาร ที่อยู่ที่ Office ยังพอสามารถทำงานที่บ้านได้  

ในหลายๆไซต์ก่อสร้าง เจ้าของโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจอยู่คนละจังหวัด หรือเป็นชาวต่างชาติ ในช่วงที่มีประกาศล็อคดาวน์ ประกอบกับสถาณการณ์ปิดประเทศ ทำให้บางบริษัทคนจากต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบงานไม่ได้  

เมื่อเห็นปัญหาข้างต้น ทำให้ทีมพัฒนาเพื่อวงการก่อสร้างของเรา พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหานี้ และเพื่อเป็นประโยชน์ในระยะยาวสำหรับหน้างานไซต์ก่อสร้าง นั้นก็คือ BUILK360 เทคโนโลยีติดตามความคืบหน้างานก่อสร้าง ที่สามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ ตรวจไซต์ก่อสร้างแบบ 360 องศา ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน 

นอกจากนั้นการถ่ายภาพ 360 องศา ยังสามารถช่วยปิดจุดบอด เรื่องการถ่ายภาพอัปเดต Progress งานของทีมหน้างาน ในการเลือกถ่ายเฉพาะจุดที่เห็นไม่ชัดเจน หรือถ่ายภาพมาไม่ครบ แล้วไม่สามารถกลับไปถ่ายได้อีก เนื่องจากถ่ายภาพเพียงครั้งเดียวของกล้อง 360 องศา จะทำให้เห็นมุมมองได้โดยรอบ ชัดเจน 

สามารถเรียกดูภาพที่ถ่ายเมื่อไร ช่วงเวลาไหน ที่ไหนก็ได้ เลือกดูภาพที่ถ่ายมา เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อประเมินความก้าวหน้าของงานได้โดยง่าย เป็นตัวช่วยที่จะลดเวลา และลดค่าใช้จ่าย ในการทำงานได้ 

 

แนวคิดการพัฒนาโปรเจค BUILK360 คืออะไร  

หน้างาน ไซต์ก่อสร้าง

BUILK360 เป็น Website Application ที่ใช้ติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง สร้างประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีถ่ายภาพ 360 องศา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ประสานงาน และทำงานร่วมกันในทุกๆ ฝ่าย  

จากแนวคิดจะใช้กล้องถ่ายภาพ live สดในไซต์งานก่อสร้าง แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูภาพที่ติดบนหมวกของพนักงานที่เดินตรวจที่ไซต์ ซึ่งพบปัญหาให้เรื่องมุมมองภาพที่สั่น ความคมชัดของภาพที่ขึ้นอยู่กับสัญญาณ Internet และการย้อนกลับมาดูในมุมมองเดิมยังทำได้ยาก  

จึงปรับแนวคิดที่จะมอบประสบการณ์ตรวจไซต์ก่อสร้างรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยลดเวลา ลดการเดินทางในการเข้าไซต์ก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 360 องศา ที่ปัจจุบันพัฒนาขึ้นมามาก อุปกรณ์หาได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องติดกล้องตามจุดต่างๆ ปรับรูปแบบเป็นคนที่ถ่าย เดินไปจุดที่กำหนดไว้ แล้วถ่ายรูป จากนั้นนำรูปที่ได้มา Upload ขึ้นระบบที่สร้าง Tour ไว้

  

ประโยชน์ของเทคโนโลยี BUILK360 สำหรับ ไซต์ก่อสร้าง 

 1. เป็นตัวช่วยติดตามความคืบหน้าของงานในไซต์ก่อสร้าง Daily , Weekly , Monthly 
 2. เป็นหลักฐาน ข้อมูล แสดงสถานะของงาน สภาพหน้างาน เพื่อใช้ประกอบในการเบิกจ่ายงวดงานของผู้รับเหมา 
 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพหน้างาน ( Defect )   
 4. เป็นเครื่องมือในการประสานงาน การทำงานร่วมกันทั้งจากภายในองค์กรเอง และผู้มีส่วนร่วมนอกองค์กร 
 5. ลดเวลาการเข้าหน้างาน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจหน้างานที่ไกลๆ 
 6. สร้าง Branding และภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ในยุค Digital Transformation 
 7. ยกระดับการให้บริการลูกค้า ด้วยเทคโลโนโลยี 

 

BUILK360 เหมาะกับใคร ประเภทการทำงานรูปแบบไหน 

หน้างาน ไซต์ก่อสร้าง


กลุ่มผู้ใช้งาน ได้ตั้งแต่  เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และ ผู้รับเหมา 

เหมาะกับโครงการที่ สถานะงานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังขึ้นงานสถาปัตย์ ประเภทของงาน ได้ตั้งแต่ งานตกแต่งภายใน Built-In อาคาร ที่อยู่อาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์  

BUILK360 มีฟังก์ชั่นอะไรน่าสนใจบ้าง  

 1. Visual Site Tour ดูภาพถ่ายมุมมอง 360 องศา เหมือนเดินดูไซต์งานด้วยตัวเอง 
 2. เลือกดูไซต์งานในแต่ละจุดได้ ตามช่วงเวลาที่มีการบันทึกภาพ เก็บเป็นข้อมูลความก้าวหน้าย้อนหลัง 
 3. Split View เปรียบเทียบภาพมุมมอง 360 องศา จากคนละช่วงเวลาในมุมมองเดียวกันได้ เช่น ภาพก่อน-หลังปิดฝ้า หรือ ก่อน-หลังทำ Finishing 
 4. Comment /Reply / Mention ผู้เกี่ยวข้อง สามารถแนบภาพ + ไฟล์ pdf,dwg เพื่อใช้อ้างอิง  
 5. สามารถ Mark จุดที่ต้องการสื่อสาร และ ติด Tag แสดงสถานะ ของสิ่งที่จะสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ 
 6. ติดตามหน้างานได้อย่างสะดวก สบาย เลือกดูจุดที่ถ่ายได้จาก Floor Plan  
 7. ดูภาพรวม ผ่าน Project Dashboard รวบรวมข้อมูลการใช้ BUILK360 ของโครงการเอาไว้ที่เดียว เลือกช่วงเวลาได้ตั้งแต่รายวัน จนถึงตลอดระยะเวลาการสร้างของโครงการ  
 8. ลดงานเอกสารด้วย Collaboration Report สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบเอกสารหน้างานได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเวลา รวบรวมข้อมูลใหม่ 

 

อย่างที่รู้ๆกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้สร้างความปั่นป่วนไปทุกๆอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบในหลายส่วน  รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างของเราด้วย บริษัทรับเหมาก่อสร้างเอง ก็ต้องหาทางปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อ  

การบริหารภายในต้องหาวิธีลดต้นทุน การทำงานก็ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และสื่อสารกับลูกค้า เพิ่มความเชื่อมั่นอย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจต้องปรับตัวเองให้เท่าทันสถานการณ์อยู่ตลอด การเลือกเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงาน และสร้างความแตกต่าง เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าได้ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก้าวหน้า และเหนือกว่าคู่แข่งได้  

มาเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหน้างานไซต์ก่อสร้าง พร้อมยกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี BUILK360 ได้แล้ววันนี้ 

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic And Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save