ทำอย่างไรให้คนที่เกี่ยวข้องกับหน้างานก่อสร้าง ทำงานได้ง่ายขึ้น ?

ก่อสร้าง

ทำอย่างไรให้คนที่เกี่ยวข้องกับหน้างานก่อสร้าง ทำงานได้ง่ายขึ้น ? 

 

ก่อนที่จะรู้วิธีที่จะทำให้หน้างาน ก่อสร้าง ทำงานง่ายขึ้น ประสานงานง่ายขึ้น มาดูก่อนว่า คนที่เกี่ยวข้องกับหน้างานก่อสร้างนั้นมีใครบ้าง แล้วมีหน้าที่อย่างไร  

 

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับหน้างานก่อสร้างมีใคร และทำหน้าที่อะไรกันบ้าง

🔵⚪ สถาปนิก / ผู้ออกแบบ 

จะเป็นคนแรกที่ต้องตีโจทย์ความต้องการของเจ้าของโครงการ ให้อยู่ในรูปของการออกแบบ และรายการข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถทำตามต่อได้ โดยต้องรับผิดชอบในการคำนวณการออกแบบให้ตรงไปตามทางเลือกต่างๆ ทำรายการข้อกำหนดต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการ กำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการกำหนดเวลาของเจ้าของโครงการ และต้องสอดคล้องกับระยะเวลาของผู้รับเหมาอีกด้วย ดูเรื่องการขออนุมัติการใช้วัสดุของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

รวมไปถึงผู้ออกแบบจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้าง รายละเอียดในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ พร้อมแจ้งอัปเดตให้เจ้าของโครงการรู้พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา เมื่อเกิดปัญหาต่างๆในระหว่างการก่อสร้าง 

🔵⚪ ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

เมื่อได้รับแบบจากผู้ออกแบบแล้ว การดำเนินการก่อสร้างก็จะมาเริ่มที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยที่หน้างาน ก่อสร้าง จะเป็นไปตามเอกสารสัญญา ที่รวมเรื่องแบบ รายการข้อกำหนด ขอบเขตของงาน และเงื่อนไขสัญญาต่างๆ และด้วยที่ขั้นตอนการก่อสร้างที่หน้างานจริงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะมีผลต่องบประมาณ และระยะเวลาที่อาจเกินเหตุการณ์ที่เกิดกำหนด จากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ก็ส่งผลให้งบประมาณบานปลายได้  

ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องประมาณค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง ให้ออกมาใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด โดยการจัดทำกำหนดเวลาทำงานให้ออกมาในแนวทางที่เป็นไปได้ รวมถึงจัดการระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ควบคุมต้นทุน กำหนดระยะเวลาและคุณภาพของงาน 

🔵⚪ ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง 

กรณีนี้ก็อาจเป็นวิศวกร หรือสถาปนิก ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของโครงการได้ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ไปจนถึงโครงการสร้างแล้วเสร็จ ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเจ้าของงานด้วย พร้อมประสานงานให้กับทุกฝ่าย รับผิดชอบเรื่องรับและจ่ายเอกสารต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านการก่อสร้าง และอยู่ในพาร์ทงานของตัวเอง 

🔵⚪ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง / โฟร์แมน 

คนที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง หรือโฟร์แมน จะเป็นผู้ที่คอยควบคุมหน้างานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่ได้จากสถาปนิก ควบคุมเพื่อให้งานออกมาสำเร็จถูกต้อง ได้มาตราฐาน และหน้างานก่อสร้างมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ พร้อมต้องตรวจสอบคุณภาพงานจากผู้รับเหมา ในช่วงระหว่างที่หน้างานก่อสร้างกำลังดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุในสัญญาก่อสร้าง 

คนที่มาทำหน้าที่นี้ ควรเป็นคนที่มีประสบการ์ในการคุมงานก่อสร้างมาก่อน เพราะนอกจากการควบคุมคนงานแล้ว โฟร์แมนต้องอ่านแบบก่อสร้างเป็น รู้วิธีการก่อสร้าง และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน พร้อมอัปเดต Progress หน้างาน ให้เจ้าของโครงการ หรือผู้ออกแบบรู้สถานะ 

🔵⚪ เจ้าของโครงการ 

ตำแหน่งที่ต้องพูดถึง เพราะขาดไม่ได้เลย ก็คือ เจ้าของโครงการ เพราะเป็นผู้กำหนดปัจจัยต่างๆที่จะทำให้หน้างานก่อสร้างเดินหน้าต่อ เนื่องจากความต้องการก่อสร้างต้องเป็นไปตามที่เจ้าของโครงการต้องการ รวมถึงตัดสินใจปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับต้นทุนโดยรวม การใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนกำหนดช่วงเวลาของงานหลัก ถึงวันสิ้นสุดของโครงการ  และแน่นอนว่าต้องเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่นักออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่สำคัญรวมถึงการตรวจสอบภาพรวมทหน้างานก่อสร้างด้วยว่าเป็นไปตามที่ต้องการ หรือคาดหวังไว้หรือไม่ 

 

หน้างาน ก่อสร้าง ประสานงาน ทำงานง่ายขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยี 

ในช่วงที่การเดินทางไปตรวจงานก็ยาก การจะเจอกันหลายคนก็เสี่ยง หรือให้ทีมงานที่เดินทางจากพื้นที่อื่นเข้าหน้างานก่อสร้าง ก็เสี่ยงต่อทีมหน้างานไปอีก จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้อย่างไร   

หลายคนคงเห็นกันมาเยอะแล้วว่า เมื่อเกิดการแพร่บาดของไวรัสโควิด-19 หลายๆหน่วยงานปรับตัวมาทำงานผ่านช่องทางออนไลน์กัน เพื่อเลี่ยงการเจอกัน แน่นอนว่างานก่อสร้างทีมหน้างานทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะการก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้คนสร้างอยู่ แต่ก็ต้องมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วย และ หนึ่งในมาตรการนั้น คือลดคนเข้าไซต์  

นอกจากผู้รับเหมาที่ทำหน้าที่ในการสร้างแล้ว ตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้างานก่อสร้างจะทำงานกันได้อย่างไร เมื่องานก่อสร้างต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพ จะประสานงานกันอย่างไร จะตรวจคุณภาพกันอย่างไร เรื่องเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยการเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพราะจะให้โฟร์แมนมาคอยถ่ายรูปทีละจุด ทีละมุม ทีละรูป แล้วส่งเข้ากรุ๊ปไลน์ คงนั่งดูกันจนปวดหัว 

การที่กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับหน้างานก่อสร้างจะทำงานได้ง่ายขึ้น ประสานงานกันสบาย แม้ไม่ได้เข้าหน้างานไซต์ก่อสร้าง สามารถทำได้ เพียงแค่เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง BUILK360  

 

ก่อสร้าง

 

BUILK360 ระบบติดตามความคืบหน้าของหน้างานไซต์ ก่อสร้าง

ระบบที่จะมาช่วยประสานงานโครงการก่อสร้าง แบบ 360 องศา ที่ผสานข้อมูลโครงการทุกรูปแบบ ทั้งภาพ 360 องศา + Floor Plan + ไฟล์เอกสาร + ความคิดเห็น ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน้างานก่อสร้าง ทำงาน ประสานงานกันง่ายขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของโครงการ, สถาปนิก, วิศวกร, ผู้ออกแบบ, ผู้บริหารโครงการ, ผู้ควบคุมหน้างานก่อสร้าง, โฟร์แมนและ ผู้รับเหมา สามารถพูดคุย สื่อสารกันได้สะดวกสบายบนจุดต่างๆ บน Floorplan พร้อมเห็นภาพหน้างานจริงแบบ 360 องศา

ก่อสร้าง 

และ ไม่พลาดทุกการประสานงาน ทุกกิจกรรมสำคัญ ตรวจสอบหน้างานได้ทันที เพราะแจ้งเตือนทุกการอัปเดต ให้ผู้เกี่ยวข้องผ่าน email และ LINE notify

ก่อสร้าง

 

ทั้งยังมีแหล่งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกการประชุม รายงาน ไฟล์ต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ที่เดียว อัปเดตสถานะไฟล์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญสามารถตรวจหน้างาน อัปเดต Progress งานกันจากที่ไหนก็ได้ ช่วยลดงานเอกสาร เนื่องจากทำงานกันบนคลาวด์  ระบบ BUILK360 นี้ ใช้งานจริงแล้ว กว่า 100 โครงการทั่วประเทศ 

 

———————————————————-

หากคุณมีความต้องการเครื่องมือ ที่ช่วยสื่อสารกับทีมงาน และประสานงานกับบุคคลภายนอก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมเปิดประสบการณ์การเดินตรวจหน้างานแบบใหม่ ด้วยภาพ 360 องศา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะได้ประสบการณ์เหมือนอยู่ที่ไซต์งานจริง ติดต่อเรา BUILK360 

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic And Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save