BUILK360 X SIAMESE RAMA 9

รายละเอียดโครงการ ไซมิส พระราม 9 ก่อสร้างโดย บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ไซมิส พระราม 9 ที่สุดของโครงการมิกซ์ยูส (คอนโดมิเนียม-อาคารสำนักงาน-พื้นที่ค้าปลีก) ที่รวมทุกฟังก์ชัน ที่ทันสมัยที่สุด พร้อมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของโครงการคือ Siamese Technology เพื่อยกระดับความเป็นอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น จากการออกแบบภายใต้คอนเซปต์ “Why choose, when you can have it all” จุดเด่นของโครงการ – ระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 99 % – กระจกสะท้อนความร้อนแบบ Low-E ช่วยป้องกันไม่ให้รังสีความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน – ระบบท่อน้ำที่แยกท่อระบายอากาศของท่อน้ำเสีย เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ – ระบบป้องกันเสียงจากภายนอก เพื่อดูดซับเสียงและลดเสียงรบกวน

รายละเอียดโครงการ ไซมิส พระราม 9 ก่อสร้างโดย บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

ไซมิส พระราม 9 ที่สุดของโครงการมิกซ์ยูส (คอนโดมิเนียม-อาคารสำนักงาน-พื้นที่ค้าปลีก) ที่รวมทุกฟังก์ชัน ที่ทันสมัยที่สุด พร้อมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของโครงการคือ Siamese Technology เพื่อยกระดับความเป็นอยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น จากการออกแบบภายใต้คอนเซปต์ “Why choose, when you can have it all”

จุดเด่นของโครงการ
– ระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 99 %
– กระจกสะท้อนความร้อนแบบ Low-E ช่วยป้องกันไม่ให้รังสีความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
– ระบบท่อน้ำที่แยกท่อระบายอากาศของท่อน้ำเสีย เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์
– ระบบป้องกันเสียงจากภายนอก เพื่อดูดซับเสียงและลดเสียงรบกวน