นัด DEMO ออนไลน์ หรือสนใจบริการ BUILK360

*กรุณาอย่าปิดหน้านี้จนกว่าจะขึ้นข้อความ “ส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว”

 

        ระบบที่ช่วยให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง แบบ 360 องศา สามารถดูได้เป็นแบบ Virtual Tour เป็นเครื่องมือสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเห็นภาพเดียวกัน ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และดูข้อมูลย้อนหลัง

กรอกข้อมูลลงทะเบียน