วิธีใช้ ระบบ ควบคุมต้นทุน งานก่อสร้าง

ระบบนี้เป็นเครื่องมือ ควบคุมต้นทุน งานก่อสร้าง ออนไลน์ที่ “ง่ายแสนง่าย” บิลค์ตั้งใจทำระบบนี้ให้มัน -ง่าย- จนคุณเรียนรู้เองได้ ถ่ายทอดให้ฝ่ายจัดซื้อเองได้ ไม่จำเป็นต้องรอเข้าร่วมอบรมใน กิจกรรมของบิลค์ เลยค่ะ ลองคลิกที่นี่อ่านคู่มือหัดใช้บิลค์ (หน้าเดียวจบ) ดูก่อนนะคะ

บท 1 : หลักการ การบริหารต้นทุนก่อสร้าง

 1. ปัญหาของผู้บริหารธุรกิจรับเหมา builktv_img
 2. หลักการบริหารงานก่อสร้าง สามเหลี่ยม TCQ
 3. ธุรกิจรับเหมา ควบคุมต้นทุนอย่างไร builktv_img

บท 2 : ทำความรู้จัก Builk Cost Control

 1. ทำไมต้องอัพเกรดธุรกิจรับเหมา builktv_img
 2. Builk Cost Control แบ่งงานแบบ WBS หรือ CBS ?
 3. รหัสต้นทุน ใช้ทำอะไร
 4. รหัสต้นทุนก่อสร้าง 5 ประเภท สำหรับธุรกิจ SMEs
 5. เปลี่ยนแปลงรหัสต้นทุนได้ที่ไหน
 6. รหัสต้นทุน เวอร์ชั่น 2
 7. ภาพรวมระบบ builktv_img
 8. เวิร์คโฟลว์ Builk Cost Control ที่เราแนะนำ
 9. ระบบ Comment เอกสาร เพื่อการสื่อสารภายในกิจการ

วิธีการใช้ แผงบริหาร builktv_img

บท 3 : ใช้บิลค์วางแผนโครงการ

 1. เปลี่ยนมูลค่าจาก BOQ ไปเป็นต้นทุนในรหัสต้นทุนอย่างไร
 2. หลักการวางแผนงบประมาณ builktv_img
 3. วิธีการใช้ งบประมาณโครงการ builktv_img
 4. วางแผนโครงการก่อสร้าง จุดเริ่มต้นของการควบคุมโครงการ
 5. เปลี่ยนมูลค่าจาก BOQ ไปเป็นต้นทุนในรหัสต้นทุนอย่างไร
 6. วางแผนต้นทุน ใน 1 นาที แบบไม่ใช้ BOQ

บท 4 : ใช้บิลค์บันทึกข้อมูลต้นทุน

 1. วิธีการใช้ระบบสั่งซื้อ builktv_img
 2. เก็บต้นทุนงานก่อสร้างด้วยการ “สร้าง – จัดสรร – อนุุมัติ” ใบสั่งซื้อ
 3. บันทึกต้นทุนที่ไม่มีใบสั่งซื้ออย่างไร
 4. บันทึกค่าแรง – เงินเดือน
 5. จัดสรรต้นทุน งานก่อสร้าง อย่างไร
 6. อนุมัติใบสั่งซื้อ เพื่ออะไร
 7. ป้องกันทุจริต ด้วยระบบห้ามแก้ไขใบสั่งซื้อ
 8. บันทึกรายการที่มี  Vat รวมมาด้วย
 9. แนบหลักฐานการสั่งของจากหน้างานกับใบสั่งซื้อ
 10. จัดการต้นทุนงานเพิ่มอย่างไร
 11. วิธีใช้บิลค์บันทึกต้นทุน จัดซื้อจัดจ้าง แบบแบ่งจ่าย

บท 5 : ใช้บิลค์บันทึกข้อมูลรายรับ

 1. วิธีการใช้ระบบรับเงิน builktv_img
 2. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ สำหรับธุรกิจรับเหมา

บท 6 : ใช้บิลค์ขอราคาวัสดุ

 1. วิธีการใช้ระบบขอราคา builktv_img
 2. สั่งซื้อ วัสดุก่อสร้าง ราคาถูก ด้วยระบบขอซื้อบนบิลค์
 3. ผู้ขายไม่มีอีเมล แล้วจะใช้ระบบขอราคาได้ไหม

บท 7 : วิเคราะห์รายงาน

 1. 8 รายงาน สำหรับธุรกิจก่อสร้าง SMEs
 2. รายงาน สำหรับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
 3. รายงานที่จะทำให้ชีวิตฝ่ายจัดซื้อง่ายขึ้น

บท 8 : เริ่มต้นใช้ระบบในองค์กร

 1. 5 ขั้นตอน สำหรับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร builktv_img
 2. คุมต้นทุนได้ด้วย “ระบบ-นโยบาย”
 3. สอนให้ทีมงานใช้ระบบบิลค์
 4. การเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ และ แก้ไขสิทธิการใช้ข้อมูล
 5. วิธีใช้ / ดาวน์โหลด ผังการวางระบบบิลค์ในองค์กร สำหรับการวางระบบด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ยังไม่เคยใช้งาน?

register