อัปเดตความคืบหน้างานก่อสร้างแบบเรียลไทม์

มาตรฐานการตรวจสอบไซต์งานและคุณภาพที่ทุกคนไว้วางใจ

Report Visualization เห็นภาพรวม ต่อยอดข้อมูล พัฒนาศักยภาพจาก Performance

เชื่อมทุกฝ่ายให้ทำงานร่วมกัน

เพราะความสำเร็จไม่ได้มาจากแค่ฝ่ายเดียว เราถึงออกแบบให้แอปพลิเคชั่นของเราสามารถทำงานได้ร่วมกันทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นจนจบ

พาร์ทเนอร์ของเรา

BUILK iNSITE X ConZol เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานก่อสร้างของ ผู้รับเหมา กับ Consultant ให้การบริหารหน้าไซต์งานก่อสร้างง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น ลื่นไหลมากขึ้น

อ่านเกี่ยวกับ ConZol เพิ่มเติม

เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำวางใจใช้บริการ

SCG Cambodia

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด

บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด

บริษัท ภัทรีดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท กาญวริญ เอสเตท จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมงคลพร๊อพเพอร์ตี้

หจก. สิริมงคลพร๊อพเพอร์ตี้

บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด

บริษัท พีทีเอส เรสซิเดนซ์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย

บริษัท บ้านนายช่าง โฮม กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บ้านนายช่าง โฮม กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เดอะ ไพร์ม เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท เดอะ ไพร์ม เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท เจน ซี อินทีเรีย โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด

บริษัท เรือนเดิม เรียลเอสสเตท จำกัด

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดสุข ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัท พฤกษา วิลเลจ จำกัด

บริษัท คัลเลอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ช.ฤกษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท รุ่งเรือง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท สมบูรณ์แบบ จำกัด

บริษัท อุ่นใจ บิลเดอร์ จำกัด

เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำวางใจใช้บริการ

SCG Cambodia

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด

บริษัท ครีฟูล อินทีเรีย จำกัด

บริษัท ภัทรีดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท กาญวริญ เอสเตท จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมงคลพร๊อพเพอร์ตี้

หจก. สิริมงคลพร๊อพเพอร์ตี้

บริษัท ลีอาร์คีเทค จำกัด

บริษัท พีทีเอส เรสซิเดนซ์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย

บริษัท บ้านนายช่าง โฮม กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บ้านนายช่าง โฮม กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เดอะ ไพร์ม เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท เดอะ ไพร์ม เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท เจน ซี อินทีเรีย โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด

บริษัท เรือนเดิม เรียลเอสสเตท จำกัด

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดสุข ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัท พฤกษา วิลเลจ จำกัด

บริษัท คัลเลอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ช.ฤกษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท รุ่งเรือง ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท สมบูรณ์แบบ จำกัด

บริษัท อุ่นใจ บิลเดอร์ จำกัด

Owner & Consultant

 • ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างได้ Real Time
 • ตรวจสอบคุณภาพทั้งหมดผ่าน iNSITE  โดยไม่ต้องสอบถามผู้รับเหมา
 • มั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้าง

Project Manager

 • ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องเข้าไซต์
 • วางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และงานแก้ไขได้อย่างมีมาตรฐาน

Site Engineer

 • ติดตามและอัพเดทความคืบหน้าของงานได้ทันที
 • ลดงานเอกสาร มีหลักฐานในการตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมา
 • ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และงานแก้ไขของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน

Quantity Surveyor

 • ง่ายต่อการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลงานก่อสร้างหน้าไซต์
 • ลดขั้นตอนการทำงาน ลดงานเอกสาร ประหยัดเวลาทำรายงาน
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เบิกเงินงวดต่อไปอย่างรวดเร็ว

ทำงานอย่างมืออาชีพ ในยุค Digital Transformation

วางแผนงานหน้าไซต์ให้ไม่มีสะดุด

 • กำหนดเป้าหมายให้งานเสร็จตามแผนที่วางไว้
 • กระจายงานอย่างทั่วถึง พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
 • สื่อสารกับทีมงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจภาพตรงกัน ด้วยการไฮไลท์สีแบบก่อสร้าง

ติดตามความคืบหน้าแบบ Real Time

 • อัปเดตสถานะง่ายๆ พร้อมรูปถ่าย จากหน้างาน
 • ทีมงานรับรู้ความคืบหน้าของงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเสร็จ ลดงานล่าช้า
 • บันทึกสาเหตุงานล่าช้า เพื่อวิเคราะห์ ปรับแผนให้ทันเวลา
 • ได้ Progress Report ทันทีที่หน้างานไม่ต้องทำอีกต่อไป

ตรวจคุณภาพและติดตามข้อผิดพลาดแบบมืออาชีพ

 • ตรวจงานด้วย เช็คลิสต์มาตรฐานเดียวกัน
 • มั่นใจยิ่งขึ้นด้วย Hold Point function ถ่ายรูปจุดสำคัญเพื่อยืนยันคุณภาพงาน
 • ระบบจะตรวจติดตามงานที่ไม่ได้คุณภาพ จนกว่างานจะได้รับการแก้ไขตามมาตรฐาน
 • เก็บประวัติการตรวจและแก้ไขเพื่อปรับปรุงงานต่อไป
 • ประเมินคุณภาพผลงานผู้รับเหมาโดยการให้เกรดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครั้งต่อไป

เชื่อมโยงข้อมูลทั่วถึงอย่างลงตัว 

 • รายงานความคืบหน้าเข้าสู่ระบบ Budget Control
 • เชื่อมโยงข้อมูลไปสร้างเอกสาร Payment ผู้รับเหมาอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบและอนุมัติความคืบหน้าได้ทันที ผ่านแอพลิเคชั่น แชร์ผ่านไลน์ หรือ อีเมล

รายงานวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ สร้างให้อัตโนมัติ

 • รายงานความคืบหน้าพร้อมรูปถ่ายทั้งรายวันและรายสัปดาห์
 • รายงานตรวจคุณภาพงาน การแก้ไข และติดตามสถานะ
 • สรุปคุณภาพผู้รับเหมาและชุดช่างแต่ละราย
 • วัดประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน(EVA) ติดตามสถานะโครงการได้อย่างแท้จริง

ทำงานอย่างมืออาชีพ ในยุค Digital Transformation

วางแผนงานหน้าไซต์ให้ไม่มีสะดุด

 • กำหนดเป้าหมายให้งานเสร็จตามแผนที่วางไว้
 • กระจายงานอย่างทั่วถึง พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
 • สื่อสารกับทีมงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจภาพตรงกัน ด้วยการไฮไลท์สีแบบก่อสร้าง
สนใจทดลองใช้งาน

ติดตามความคืบหน้าแบบ Real Time

 • อัปเดตสถานะง่ายๆ พร้อมรูปถ่าย จากหน้างาน
 • ทีมงานรับรู้ความคืบหน้าของงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเสร็จ ลดงานล่าช้า
 • บันทึกสาเหตุงานล่าช้า เพื่อวิเคราะห์ ปรับแผนให้ทันเวลา
 • ได้ Progress Report ทันทีที่หน้างานไม่ต้องทำอีกต่อไป

ตรวจคุณภาพและติดตามข้อผิดพลาดแบบมืออาชีพ

 • ตรวจงานด้วย เช็คลิสต์มาตรฐานเดียวกัน
 • มั่นใจยิ่งขึ้นด้วย Hold Point function ถ่ายรูปจุดสำคัญเพื่อยืนยันคุณภาพงาน
 • ระบบจะตรวจติดตามงานที่ไม่ได้คุณภาพ จนกว่างานจะได้รับการแก้ไขตามมาตรฐาน
 • เก็บประวัติการตรวจและแก้ไขเพื่อปรับปรุงงานต่อไป
 • ประเมินคุณภาพผลงานผู้รับเหมาโดยการให้เกรดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครั้งต่อไป

เชื่อมโยงข้อมูลทั่วถึงอย่างลงตัว 

 • รายงานความคืบหน้าเข้าสู่ระบบ Budget Control
 • เชื่อมโยงข้อมูลไปสร้างเอกสาร Payment ผู้รับเหมาอัตโนมัติ
 • ตรวจสอบและอนุมัติความคืบหน้าได้ทันที ผ่านแอพลิเคชั่น แชร์ผ่านไลน์ หรือ อีเมล

รายงานวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ สร้างให้อัตโนมัติ

 • รายงานความคืบหน้าพร้อมรูปถ่ายทั้งรายวันและรายสัปดาห์
 • รายงานตรวจคุณภาพงาน การแก้ไข และติดตามสถานะ
 • สรุปคุณภาพผู้รับเหมาและชุดช่างแต่ละราย
 • วัดประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน(EVA) ติดตามสถานะโครงการได้อย่างแท้จริง

บทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีวงการก่อสร้าง

BUILK iNSITE X ConZoL เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการเอกสารในคลิกเดียว

ยุคแห่งโลกเทคโนโลยี หลายๆบริษัทคงเจอปัญหาด้านงานเอกสาร ด้านการจัดเก็บเอกสารต่าง รวมไปถึงการที่ต้องส่งต่อเอกสารกันหลายๆต่อ ต้องยอมรับเลยว่างานที่เกี่ยวข้องกับด้านเอกสารเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินงานของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่ในแบบเอกสารแบบกระดาษ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเอกสารเป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่การจัดการระบบเอกสารให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการหาเอกสาร หรือไฟล์ต่าง ๆ ที่สำคัญ ไม่ควรถูกละเลยมองข้ามไป การเสียเวลากับการจัดเอกสารซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งในปัจจุปันหลายๆ อุตสาหกรรมรวมถึง อุตสาหกรรมก่อสร้างเองก็ด้วย [...]

Solution เพื่อยกระดับวงการก่อสร้าง จาก บิลค์ วัน กรุ๊ป

Construction United คือ เป้าหมายของเราที่จะเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้าง เชื่อมโยงธุรกิจและซัพพลายเชนด้วยระบบดิจิทัล

ระบบ ERP เต็มรูปแบบ สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เปิดประสบการณ์ใหม่ ตรวจไซต์ก่อสร้างแบบ 360 องศา
โปรแกรม ควบคุมต้นทุน ก่อสร้าง ออนไลน์ ใช้งานฟรี สำหรับ ผู้รับเหมา ระดับ SMEs
ระบบ CRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขาย-สร้าง-โอน
ระบบบริหารงานแจ้งซ่อม และติดตามบริการ ซ่อมบำรุงอาคาร
ระบบ CRM บริหารงานขายสำหรับธุรกิจ B2B ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ร้านวัสดุก่อสร้างออนไลน์ แบบ B2B ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ หาวัสดุก่อสร้างราคาถูก ทันใจ

Solution เพื่อยกระดับวงการก่อสร้าง จาก บิลค์ วัน กรุ๊ป

Construction United คือ เป้าหมายของเราที่จะเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้าง เชื่อมโยงธุรกิจและซัพพลายเชนด้วยระบบดิจิทัล

ระบบ ERP เต็มรูปแบบ สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เปิดประสบการณ์ใหม่ ตรวจไซต์ก่อสร้างแบบ 360 องศา
โปรแกรม ควบคุมต้นทุน ก่อสร้าง ออนไลน์ ใช้งานฟรี สำหรับ ผู้รับเหมา ระดับ SMES
ระบบ CRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขาย-สร้าง-โอน
ระบบบริหารงานแจ้งซ่อม และติดตามบริการ ซ่อมบำรุงอาคาร
ระบบ CRM บริหารงานขายสำหรับธุรกิจ B2B ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ร้านวัสดุก่อสร้างออนไลน์ แบบ B2B ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ หาวัสดุก่อสร้างราคาถูก ทันใจ