สูตรสำเร็จ การตรวจคุณภาพงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน

คุณภาพงานก่อสร้าง

ตรวจคุณภาพงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน ตามสูตรสำเร็จ

แค่หัวข้อจั่วมาว่า “ สูตรสำเร็จ” ของการควบคุม คุณภาพงานก่อสร้าง ก็รู้สึกสงสัยกันใช่มั้ยว่า สูตรสำเร็จมันมีจริงหรอ หรือเป็นแค่เรื่องที่พูดกันไปเฉยๆ…

งั้นคงต้องบอกตรงนี้เลยว่า มีจริง มีมานานแล้ว และเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้ว แต่จะสามารถทำได้สำเร็จตามสูตรหรือไม่ ก็ต้องมาดูกันว่าเป็นอย่างไร

โครงการหมู่บ้าน เป็นโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน ประกอบไปด้วยงานก่อสร้างหลายประเภท เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรม และงานตกแต่งภายใน ดังนั้น การตรวจคุณภาพงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าช้าหน้างานไม่เดิน Timeline ต้นทุนที่สูงขึ้น และคุณภาพที่ลดลง

ทีนี้มาดูกันว่า อะไรคือสูตรสำเร็จ สำหรับการตรวจคุณภาพงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน ขอบอกตรงนี้ก่อนเลยว่า สูตรสำเร็จที่ว่า มันก็เรื่องพื้นฐานสำคัญที่ต้องรู้นั่นแหละ … ปัญหาคือทำไมเรื่องพื้นฐานถึงกลายเป็นเรื่องยาก ที่ทำให้หลายโครงการยังควบคุมกันไม่สำเร็จครบสูตร

งั้นวันนี้เราจะมาย้ำเตือนอีกครั้ง กับเรื่องต้องรู้และควรทำให้ได้ กับการตรวจคุณภาพงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน ว่ามีอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไรให้สำเร็จ

สูตรที่ 1 : กำหนดมาตรฐาน คุณภาพงานก่อสร้าง

มาตรฐานคุณภาพเป็นเกณฑ์ที่กำหนดว่า งานก่อสร้างต้องเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างไร การกำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจนและครอบคลุมจะช่วยให้สามารถตรวจคุณภาพงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร มาตรฐานคุณภาพควรครอบคลุมงานก่อสร้างทุกประเภทและทุกขั้นตอน เช่น

  • มาตรฐานคุณภาพวัสดุ เช่น คอนกรีต เหล็ก อิฐ กระเบื้อง
  • มาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้าง เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรม และงานตกแต่งภายใน
  • มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย

สูตรที่ 2. จัดทำแผนการตรวจสอบ คุณภาพงานก่อสร้าง

แผนการตรวจสอบคุณภาพเป็นเอกสารที่กำหนดขั้นตอน และวิธีการในการตรวจคุณภาพงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน แผนการตรวจสอบคุณภาพควรครอบคลุมงานก่อสร้างทุกประเภทและทุกขั้นตอน ซึ่งแผนการตรวจสอบคุณภาพควรระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพ
  • ขอบเขตของการตรวจสอบคุณภาพ
  • ตารางเวลา หรือ Timeline ของแต่ละงาน
  • วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
  • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น
  • ทีมงานที่รับผิดชอบ

สูตรที่ 3. การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพ ควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และครอบคลุมทุกขั้นตอนของงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ คุณภาพงานก่อสร้าง ความปลอดภัยของการก่อสร้าง ที่สำคัญการตรวจสอบ ควรดำเนินการโดยทีมงาน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะรู้ว่างานก่อสร้างประเภทนี้มีขั้นตอนอะไรบ้าง และงานที่กำลังตรวจอยู่ถูกต้องหรือไม่

สูตรที่ 4. การจัดทำรายงานตรวจสอบคุณภาพ

รายงานการตรวจสอบคุณภาพ เป็นเอกสารที่บันทึกผลงานก่อสร้าง ที่ควรระบุข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ ที่พบในการทำงานแต่ละขั้นของการก่อสร้าง รายงานการตรวจสอบคุณภาพควรจัดทำอย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและนำไปดำเนินการแก้ไขได้ และควรมีภาพ Before – After หากเกิดการแก้ไขในแต่ละส่วนงาน เพื่อใช้ประเมินผลการทำงาน และนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพได้

สูตรที่ 5. การดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

หากพบข้อบกพร่อง ( Defect ) และปัญหาต่างๆ ที่พบจากการตรวจสอบ ควรมีการประสานงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เพราะการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ควรดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพและความปลอดภัยสูง และหน้างานสามารถเดินต่อได้ตาม Timeline

นอกจากนี้ การตรวจคุณภาพงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย

>> การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการ และผู้อยู่อาศัย

>> การใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง เช่น ซอฟต์แวร์ควบคุมคุณภาพ อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ และอื่นๆ

>> การติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อระบุและแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้ ก็คงนึกออกแล้วว่า นี่ก็พื้นฐานที่ต้องรู้อยู่แล้ว แล้วทำไมหลายคนถึงทำไม่สำเร็จ ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ เพราะอีกสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหา ที่สำคัญและกระทบกับทุกข้อที่กล่าวมา ก็คือเรื่องการบริหารคน (Human) เมื่อไหร่ที่คนทำงานต่อต้านกระบวนการ ไม่ยอมพัฒนา หรือเปิดใจ จะมีสูตรสำเร็จเยอะแค่ไหน ก็อาจทำให้ยังทำได้ไม่ครบ

องค์กรต้องหมั่นพัฒนาทักษะเชิงบวกของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของโครงการ และ productivity ที่สูงขึ้น อยากให้ทุกคนลองตรวจสุขภาพโครงการก่อสร้างของตัวเอง แล้วเปิดใจ กับการต้องเลือกปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาต่อ

เพราะการตรวจคุณภาพงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้การตรวจคุณภาพงานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

ซึ่ง BUILK iNSITE สามารถช่วยให้การตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้โครงการก่อสร้างของคุณ ทำงานได้ตามสูตร ตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งในเรื่อง

🔹กำหนดแผน และคุณภาพงานให้เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับประเภทงานอ้างอิงจาก Floorplan
🔹อัปเดตงานผ่าน Application พร้อมแนบรูปถ่ายงานที่อัปเดตล่าสุด แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเสร็จ ทีมงานรับรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา​ ลดงานล่าช้า
🔹วางแผนจุดที่ต้องตรวจสอบอย่างครบถ้วน และเข้าตรวจอย่างเป็นระบบ พร้อม Standard Checklist ให้ขั้นต้นกว่า 600 รายการ โดยปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบการทำงาน
🔹สร้างรายงานบนระบบ แบบอัตโนมัติ ทั้ง Progress Report และInspection Report สามารถนำรายงาน ไปวิเคราะห์โครงการต่อได้ทันที ไม่ต้องนั่งทำรายงานอีกต่อไป
🔹ผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมาย เข้ามาตรวจความคืบหน้างานสามารถ Approve ได้ทันที หากงานทั้งหมดเรียบร้อย ทำให้การทำงานเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ตรวจสามารถตรวจโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา ช่วยให้งานก่อสร้างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด การันตีคุณภาพและการบริการ จาก Developer และบริษัทรับเหมาชั้นนำที่เป็นลูกค้าเรา กว่า 170 โครงการทั่วประเทศเลือกใช้

สนใจควบคุมคุณภาพหน้างานก่อสร้างกับ BUILK iNSITE
สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดสาธิตโปรแกรม ได้เลยที่ปุ่มด้านล่าง

เพื่อบริหารหน้างานก่อสร้างได้ครบทุกมิติ  ทำงานผ่านระบบ Cloud สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปลดล็อคศักยภาพธุรกิจก่อสร้าง เพิ่มโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยเทคโนโลยี จาก BUILK ONE GROUP 

BUILK ConTech Solutions
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการหน้างานก่อสร้าง

Simple Real Site Collaboration

ประสาน ติดตามความคืบหน้าไซต์ก่อสร้าง 360 องศา

Site Inspection

ตรวจ และบริหารจัดการความเสียหาย (defect) ในงานก่อสร้าง

Maintenance Solution

บริหารจัดการงานซ่อม รู้ปัญหารวดเร็ว อุดรอยรั่วถูกจุด ลดการสูญเสียต้นทุน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save