หลักบริหารงานขาย 101 ฉบับเข้าใจง่าย เริ่มได้ทันที - JUBILI ระบบ CRM บริหารทีมขายและความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับธุรกิจ B2B

หลักบริหารงานขาย 101 ฉบับเข้าใจง่าย เริ่มได้ทันที

บริหารงานขาย

หลักบริหารงานขาย 101 ฉบับเข้าใจง่าย เริ่มได้ทันที

สตาร์ทต้นปี 2024 เข้าสู่โหมดการขายที่จริงจังขึ้น

ไม่ว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร ปีนี้มันต้องดีกว่าเดิม !!! กับ หลักบริหารงานขาย 101 ถอดจากทฤษฎีด้านการบริหารงานขายของเหล่ากูรู กับ 4 หลักการใหญ่ๆ ที่คนทำงานด้านการขายควรต้องรู้

หลักบริหารงานขายที่ 1 : Target Setting
หลายคนบอก การตั้งเป้าช่างเป็นเรื่องสุดแสนธรรมดา ที่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนของธุรกิจ ต่างก็ต้องถูกตั้งเป้าด้วยกันทั้งนั้น  แต่ช้าก่อน!!! ถ้าไม่นับว่า จริงๆแล้วยังมีอีกหลายธุรกิจ หลายตำแหน่งงาน ที่ยังไม่มีเป้า ขอแค่ทำให้ดีที่สุดแล้วแก้ปัญหาเป็นวันๆไป หลายธุรกิจมีการตั้งเป้าหมายผิดวิธี ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

ส่วนนี้ไม่ใช่จะกระทบเพียงแค่เป้ายอดขายแต่เพียงเท่านั้น แต่กระทบไปถึงขั้นตอนการทำงาน งบประมาณการขายและการตลาด ระบบบัญชีและการเงิน รวมไปถึงกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ต้องแบกรับเป้าหมายนั้นๆ

ดังนั้นแล้ว ก่อนจะเริ่มขาย ควรทบทวนตัวเลขเป้ายอดขายให้ถี่ถ้วนเสียก่อน โดยใช้ History Data หรือข้อมูลยอดขายในปีที่ผ่านๆมา เทียบสภาพตลาด ปริมาณความต้องการของลูกค้า ภาวะการแข่งขัน และที่ขาดไม่ได้คือ Capacity หรือศักยภาพทั้งในการขาย การบริการหลังการขาย และการผลิต ที่ควรจะต้องสอดคล้องกับยอดขายด้วย จึงจะออกมาเป็นตัวเลขที่ทั้งองค์กร เห็นพ้องต้องกัน และมองเห็นความเป็นไปได้ในการจะพิชิตให้ถึงเป้าหมาย

ทีมขายสามารถตั้งเป้าหมายง่ายๆผ่านหลักการ SMART Goals

S – Specific: เป้าหมายนั้นจะต้องมีความเจาะจงและมีขอบเขตที่แน่นอน
M – Measurable: เป้าหมายที่ตั้งออกมานั้นจะต้องสามารถวัดผลได้ผ่านหลักฐานหรือตัวเลขต่างๆ
A – Achievable: เป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันและอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่พอเหมาะ
R – Relevant: เป้าหมายจะต้องมีความสมเหตุสมผล สามารถเชื่อมโยงไปถึงอนาคต
T – Time-based: เป้าหมายที่กำหนดไว้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

ตัวอย่าง SMART Goals สำหรับธุรกิจ B2B เช่น บริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องการเพิ่มยอดขาย 10,000,000 บาท ภายใน 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม จากการขยายทีมขาย

Specific : เป้าหมายคือต้องการยอดขาย
Measurable : จะทำยอดขาย 10,000,000 บาท ภายใน 3 เดือน
Attainable : ยอดขาย 10,000,000 บาท มาจากการขยายทีมขาย 2 เท่า
Relevant : วางแผนงานขาย กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดระบบการวิ่งงานของทีมขาย
Time bound : ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม ถึง ธันวาคม รวมทั้งหมด 3 เดือน

หลักบริหารงานขายที่ 2 : Sales Performance & Sales Activity Tracking
“ จริงที่ว่า จุดหมายนั้นสำคัญ…แต่เรื่องราวระหว่างทาง ก็สำคัญไม่แพ้กัน ”
นอกจากจะวัดผลด้านยอดขาย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้ว ผู้บริหารงานขายควรจะต้องติดตามและวัดผลในรายละเอียดกระบวนการทำงานด้วย เพื่อจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาประกอบกับตัวเลขผลการขาย เพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการงานขาย
เช่น Sales Script ที่เซลล์ใช้นำเสนอสินค้าให้ลูกค้าฟัง ความสม่ำเสมอในการติดต่อหรือเข้าพบลูกค้า การออกใบเสนอราคาและการต่อรองราคาจากลูกค้า จนไปถึงระยะเวลาที่เซลล์ใช้ ตั้งแต่ลูกค้าเกิดสนใจ เข้าไปเสนอขาย ไปถึงการปิดการขาย เพื่อผู้บริหารงานขาย จะได้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการที่ดีขึ้น หรือแก้ปัญหาได้ตรงจุด และรวดเร็ว

ผู้บริหาร และหัวหน้าทีมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดงานขายของทีมได้ง่ายๆ ผ่าน JUBILI CRM ในหัวข้อ Activity History โดยสามารถเข้าไปดูการ Update Activity ของทีมขายได้แบบ Real-Time พร้อม Chat/Comment กลับหาทีมเพื่อสื่อสารและแก้ไขปัญหาได้ทันที

หลักบริหารงานขายที่ 3 : Sales Forecast
ต่อเนื่องจากหลักบริหารงานขายที่ 2 เมื่อผู้บริหารงานขายมองเห็นว่า ตัวเลขยอดขายที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) จะไปไม่ถึงเป้าหมายแน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างเดือน หรือระหว่างปี การใช้กลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหาเหล่านั้น จะสามารถทำได้ทันท่วงทีหรือล่วงหน้า ก่อนที่เป้ายอดขายที่เคยตั้งไว้ จะกลายเป็นเพียงความฝันที่ไม่มีวันไปถึง

ผู้บริหาร สามารถใช้ Feature อย่าง Sales Forecast ใน JUBILI CRM เพื่อวัดโอกาสการปิดการขายของแต่ละเดือนได้ โดยระบบจะช่วยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทสามารถรู้ได้เลยว่าหากยังคงทำกิจกรรมเดิมอยู่จะสามารถไปถึงเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่

หลักบริหารงานขายที่ 4 : Customer Relation Management (CRM)
ถ้าเปรียบธุรกิจเป็นร้านอาหาร ที่มีทั้งการตลาดและคนเชียร์ให้ลูกค้าเข้ามาทานที่ร้านอย่างดี และอาหารหรือสินค้านั้น ก็มั่นใจได้ในคุณภาพ แต่แล้ว การบริการลูกค้ากลับไม่ดี ขาดความสนใจ ใส่ใจ ในลูกค้า ก็อาจยากที่จะกลับมาทานอาหารที่ร้านซ้ำ หรือเมื่อมีร้านคู่แข่งที่เสนอสินค้าแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ลูกค้าก็พร้อมจะเปิดใจและเปลี่ยนใจจากเราได้ในทันที ข้อแตกต่างที่จะเห็นได้ชัดๆเลยก็คือ ธุรกิจที่ต้องอาศัยการใช้งบประมาณด้านการขายและการตลาดสูงๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ลูกค้า ในระยะยาวแล้ว ย่อมไม่สามารถสู้กับธุรกิจที่มีระบบ CRM หรือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีและต่อเนื่องได้เลย

หากธุรกิจหรือผู้บริหารงานขายใด แค่ทำได้ทั้ง 4 ข้อนี้เป็นอย่างดี ก็รับรองไปได้กว่า 80% ว่าจะพิชิตไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ในปีนี้อย่างแน่นอน

JUBILI CRM เป็นระบบรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริหารทีมขาย สำหรับธุรกิจ B2B โดยเฉพาะ ที่กว่า 400 องค์กรให้การยอมรับ และใช้งานกว่า 5,000 Users เป็นเครื่องมือ support ทีมขายชิ้นสำคัญที่องค์กรขาดไปไม่ได้

CRM JUBILI

JUBILI CRMB2B Sales Transformation สนับสนุนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมขาย เพื่อธุรกิจ B2B โดยเฉพาะ

JUBILI CRM มาพร้อม Features การติดตามและบริหารงานขายอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Sales Forecast การคาดการณ์ยอดขาย หรือการดึง History Data ข้อมูลกิจกรรมงานขายออกมาในรูปแบบของรายงาน Report เพื่อวิเคราะห์วางแผนงานขายต่อไป

สนใจอ่านรายละเอียด และนัด Demo ได้ที่ >>> https://bit.ly/3OIuuWm

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic และ Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save