ชี้ โอกาสทำเงินร้านวัสดุก่อสร้าง แม้อสังหาฯ ขาลง - JUBILI ระบบ CRM บริหารทีมขายและความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับธุรกิจ B2B

ชี้ โอกาสทำเงินร้านวัสดุก่อสร้าง แม้อสังหาฯ ขาลง

ชี้ โอกาสทำเงิน ร้านวัสดุก่อสร้าง แม้อสังหาฯ ขาลง

ในช่วงที่ไทยกำลังเผชิญกับอสังหาฯ ขาลงแบบนี้เราจะมาชี้ให้เห็นถึง โอกาสทำเงิน ร้านวัสดุก่อสร้างรวมทังซัพพลายเชน เพราะขณะที่นักพัฒนาอสังหาฯ ผุดโครงการขนาดใหญ่ทั้งที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวตั้งอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์กลับตรงกันข้าม ดังนั้นเรามาดูกันว่าสถานการด้านอสังหาฯ ในช่วงนี้เป็นอย่างไร ส่งผลต่อทิศทางของวงการอุตสาหรรมก่อสร้างหรือไม่ ทั้งผู้รับเหมา,ร้านขายวัสดุก่อสร้าง,  โรงงานผลิต, ผู้พัฒนาอสังหาฯ และจะส่งผลมากน้อยเพียงใด แล้วเรายังพอมีโอกาสในการเตรียมตัวรับมือหรือไม่วันนี้เราจะได้รู้กัน ก่อนอื่นเลยนั้นเราไปดูสถานการณ์กันก่อน

ถึงแม้ว่าช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ด้านอสังหาฯ ที่กำลังจะเข้าใกล้ยุคฟองสบู่แตก สาเหตุมาจากการขายที่ดินราคาสูง ทำให้การตั้งราคาอสังหาฯ สูงเกินจริง  เกิดโอเวอร์ซัพพลายส่งผลให้หลายโครงการใหญ่ผุดคอนโดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าหากเกิดวิกฤตการณ์ฟองสบู่อสังหาฯ แตกจริงต้องกระทบทั้งซัพพลายเชนอย่างแน่นอนไม่ว่าจะนักพัฒนาอสังหาฯ, ผู้รับเหมารายใหญ่-รายย่อย, ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, และโรงงานผลิต เรียกได้ว่าเป็นการล้มโดมิโน่เลยดีเดียว แต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงฟองสบู่อสังหาฯ รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะได้ส่งสัญญาณการเลือกตั้งมาแล้ว ทำให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจมีมากขึ้นนักลงทุนกล้าลงทุนมากขึ้น ประชาชนกล้าลงทุนด้านการซื้ออสังหาฯ ที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างบ้านอาคารบนที่ดินตัวเอง รวมทั้งนโยบายสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งฝีเท้าทำเงินโดยเฉพาะร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ที่ถือเป็นตัวหลักสำคัญในการป้อนปัจจัยการผลิตไปยังไซต์งานก่อสร้างให้งานเสร็จสมบูรณ์ วันนี้เราจะมาดูกันว่า โอกาสทำเงิน ร้านวัสดุก่อสร้างที่ว่านี้มีอะไรบ้าง แยกออกเป็นประเด็นให้เห็นอย่างชัดเจนกันไปเลย

ปัจจัยภายนอกกับโอกาสที่มาถึง

จากสถานการณ์ข้างต้นเราจะมาดูกันว่าปัจจัยภายนอกตัวไหนที่สร้างโอกาสทำเงิน ร้านวัสดุก่อสร้างในการทำรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น

ECONOMIC การส่งสัญญาณการเลือกตั้งของรัฐบาลเป็นการสร้างความเชื่อมั่นส่งผลให้การลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและการงทุนจากต่าชาติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชาชนที่มีรายได้ขนาดกลางเริ่มมีกำลังในการซื้อที่อยู่อาศัยในระดับความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้น

POLITICAL นโยบายของภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง ทางหลวง รถไฟรางคู่ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อการพัฒนาประเทศ

SOCIAL ระบบสังคมเมืองที่กำลังขยายตัว ความนิยมในการซื้อที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโด ทาวน์เฮาส์เพื่อการประกอบธุรกิจ บ้านเดี่ยวเพื่อการสร้างครอบครัวแบบเต็มตัว รวมทั้งการสร้างบ้านบนที่ดินส่วนตัว ส่งผลให้ธุรกิจผู้รับเหมาและร้านค้าวัสดุก่อสร้างได้รับผลดีตามไปด้วย

TECHNOLOGY เทคโนโลยีถือเป็นตัวสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในขั้นตอนการเตรียมโครงสร้างงาน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการที่จะเข้ามาช่วยการจัดการต้นทุนและการบริหารงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้แนะนำผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างให้นำซอฟท์แวร์เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ และใช้เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพงานพัฒนาทักษะงานก่อสร้างและสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้

DEMOGRAPHY ในเรื่องของการขยายความเจริญออกสู่ภูมิภาคต่างๆที่เป็นหัวเมือง การลงทุนด้านอุตสาหกรรมแน่นอนว่าผู้ประกอบการรับเหมา ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆต้องได้รับโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

LEGAL กฎหมายได้อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดิน ถือครองอาคารชุด การเช่าอสังหาฯได้ แต่ในการถือครองที่ดินมีข้อกำหนดมากมาย ชาวต่างชาติจึงนิยมที่จะถือครองอาคารชุด หรือเช่าอสังหาฯทั้งระยะสั้นและระยะยาวทำให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ เล็งเห็นโอกาสจากจุดนี้

ถึงแม้ว่าอสังหาฯ ไทยกำลังมีปัญหาส่งผลกระทบทั้งซัพพลายเชน แต่ก็ยังมีโอกาสที่ดีเสมอซึ่งถือได้ว่าเป็น โอกาสทำเงิน ที่สำคัญที่ทั้งผู้พัฒนาอสังหาฯ ผู้รับเหมารายใหญ่และรายย่อย ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งโรงงานผลิต สามารถใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานทุกกระบวนการ แต่ถึงแม้จะมีโอกาสมามากแต่ทุกการทำธุรกิจก็ย่อมมีอุปสรรค์เช่นกัน ถ้ามองมาในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง สิ่งสำคัญเลยคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพราะลูกค้าถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ถือเป็นตัวหลักที่ส่งปัจจัยการผลิตไปยังผู้รับเหมา และตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรได้ให้คำแนะนำไว้ว่าผู้ประกอบการควรนำระบบซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ดังนั้นเราจึงขอแนะนำ JUBILI by BUILK  ระบบ CRM บริหารทีมขาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายแบบ Real-Time และจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า สำหรับร้านวัสดุก่อสร้าง  ที่มีทีมขายงานโปรเจค, ร้านสี, ร้านเมทัลชีท,  แพล้นท์ปูน, ผู้จำหน่ายวัสดุตกแต่ง และ ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ที่ต้องการบริหารทีมขาย ติดตามดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า แบบ B2B จัดการได้ทุกการสั่งซื้อไม่มีผิดพลาดทุกยอดขายรายงานทุกกิจกรรม  รองรับการใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม เช่น Computer, Laptop, Tablet, Mobile Phone โดยไม่ต้องลงโปรแกรม ช่วยให้บริหารงานขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– ลงชื่อทดลองใช้ JUBILI by BUILK ฟรี! –


JUBILI by BUILK คือ ระบบ CRM เพื่อการบริหารทีมขาย และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายแบบ Real-Time ออกแบบมาเพื่อร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ที่มีทีมขายงานโปรเจค, ร้านสี, ร้านเมทัลชีท, แพล้นท์ปูน, ผู้จำหน่ายวัสดุตกแต่ง และผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ที่ต้องการบริหารทีมขาย ติดตามดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า แบบ B2B

รู้จัก JUBILI by BUILK เพิ่มเติม < คลิก ที่นี่ >

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic และ Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save