ยินดีตอนรับสมาชิกใหม่Jubili by BUILK

 

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟและโคมไฟ

บริษัท พี.เอส.เอ็ม.ฮาร์ดแวร์ จำกัด
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง

 

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิคและอุปกรณ์นิวเมติค

ขอบคุณที่ได้ให้โอกาส JUBILI by BUILK เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทีมขายของคุณครับ

ผู้บริหารท่านไหน อยากลองนำโปรแกรม CRM ไปพัฒนาทีมขายในองค์กรมาทดลองใช้

Jubili by BUILK ได้เลย ฟรี 15 วัน!
คลิก! http://bit.ly/2QeVH5A