ต้องการวัดคุณภาพสินค้า เครื่องมือ ต้อง บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ( Calibration Laboratory Co.,Ltd. ) ผู้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 พร้อมให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่คลอบคลุมเครื่องมือวัดทุกประเภท พร้อมช่างสอบเทียบผู้ชำนาญงานสอบเทียบเครื่องมือทุกชิ้นให้กับลูกค้า.
.
ขอขอบคุณ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด สำหรับความไว้วางใจเลือก JUBILI by BUILK เป็นระบบบริหารงานขาย เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพการติดตามงานขายที่เพิ่มขึ้นจากการนำระบบ CRM เข้าไปช่วยจัดการ เห็นยอดขายอัพเดทได้แบบ Real-Time
.
ข้อมูลเพิ่มเติม
.
ให้ JUBILI by BUILK เป็นระบบบริหารงานขาย ใช้ได้ทุกอุตสาหกรรม
ทดลองฟรี 15 วัน คลิกเลย! | http://bit.ly/2QeVH5A
.
สนใจรับคำปรึกษาจากทีม JUBILI by BUILK