ค่าบริการ JUBILI by BUILK

โปรแกรม CRM ราคาคุ้มค่าทุกการใช้งาน

ระยะเวลาใช้งาน 1 ปี 
คิดราคาตามจำนวนผู้ใช้งาน

CRM ก่อสร้าง

ค่าบริการ JUBILI by BUILK

โปรแกรม CRM ราคาคุ้มค่าทุกการใช้งาน

ระยะเวลาใช้งาน 1 ปี 
คิดราคาตามจำนวนผู้ใช้งาน

CRM ก่อสร้าง

ค่าบริการ JUBILI by BUILK

โปรแกรม CRM ราคาคุ้มค่าทุกการใช้งาน

ระยะเวลาใช้งาน 1 ปี 
คิดราคาตามจำนวนผู้ใช้งาน

CRM ก่อสร้าง
Program Only (Size S)
19,000 บาท/ปี
ใช้งานได้ 1 - 5 Users
สนใจ Program Size S
Program Only (Size M)
39,000 บาท/ปี
ใช้งานได้ 6 - 15 Users
สนใจ Program Size M
Program Only (Size L)
59,000 บาท/ปี
ใช้งานได้ 16 - 40 Users
สนใจ Program Size L
+ (Add On) Online Package
+24,000 บาท/ปี
- GOOGLE ADs (SEM / SEO)
- ONLINE Store
- RECOMMENDED SUPPLIER LIST on BUILK
- NEW PROJECT ALERT from BUILK Contractor
- JUBILI Network Badge
- DIRECT RFQ from visitors
สนใจใช้งาน Full Package
Program Only (Size S)
19,000 บาท/ปี
ใช้งานได้ 1 - 5 Users
สนใจ Program Size S
Program Only (Size M)
39,000 บาท/ปี
ใช้งานได้ 6 - 15 Users
สนใจ Program Size M
Program Only (Size L)
59,000 บาท/ปี
ใช้งานได้ 16 - 40 Users
สนใจ Program Size L
+ (Add On) Online Package
+24,000 บาท/ปี
- GOOGLE ADs (SEM / SEO)
- ONLINE Store
- RECOMMENDED SUPPLIER LIST on BUILK
- NEW PROJECT ALERT from BUILK Contractor
- JUBILI Network Badge
- DIRECT RFQ from visitors
สนใจใช้งาน Full Package
Program Only (Size S)
19,000 บาท/ปี
ใช้งานได้ 1 - 5 Users
สนใจ Program Size S
Program Only (Size M)
39,000 บาท/ปี
ใช้งานได้ 6 - 15 Users
สนใจ Program Size M
Program Only (Size L)
59,000 บาท/ปี
ใช้งานได้ 16 - 40 Users
สนใจ Program Size L
+ (Add On) Online Package
+24,000 บาท/ปี
- GOOGLE ADs (SEM / SEO)
- ONLINE Store
- RECOMMENDED SUPPLIER LIST on BUILK
- NEW PROJECT ALERT from BUILK Contractor
- JUBILI Network Badge
- DIRECT RFQ from visitors
สนใจใช้งาน Full Package