การตลาด
(Marketing)

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการข้อมูลที่ได้จากทีมขายมาวิเคราะห์ และต่อยอดในการปรับแผนการตลาด การนำเสนอสินค้าใหม่ และโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เห็นการนำเสนอสินค้าใหม่ที่เพิ่งออก
เห็นว่าผลตอบรับและยอดขายจากแผนการตลาดที่วางไว้
ช่วยการนำข้อมูลขายมาวิเคราะห์ตลาดได้

ทดลองใช้งาน

ลักษณะการใช้งานของการตลาด

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-3
เห็นข้อมูลการขายของทั้งทีม หรือรายคน

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-5
ดูผลตอบรับและยอดขายจากรายงาน

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-4
นำข้อมูลขายมาวิเคราะห์ตลาด

ระบบ-CRM-Marketing-การตลาด-Dashboard

แผงบริหาร

เห็นยอดขายตามกลุ่มสินค้าได้แบบ Real-Time พร้อมนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติกิจกรรม

เห็น Feedback จากทีมขายได้ทันที ลูกค้าเป็นใคร ทำอะไร มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบใด

ระบบ-CRM-Owner-เจ้าของกิจการ-รายงาน

ระบบรายงาน

ไม่ต้องรอทีมขายส่งขายงานในแต่ละวัน เพราะคุณสามารถเรียกรายงานของแต่ละคนได้ทันที พร้อมอัพเดทข้อมูลล่าสุดเสมอ ให้คุณไม่พลาดทุการทำงานของทีมขาย

วิธีการใช้งานในแบบการตลาด

หา Insight ลูกค้าง่ายๆ ข้อมูลอัพเดท Real-Time

JUBILI by BUILK คือระบบ CRM ที่จะช่วยจบทุกปัญหาของคุณ