ทีมขาย
(Sales Team)

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการบันทึกกิจกรรม

บันทึกข้อมูลไม่สูญหาย ทั้งข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา
      เนื้อหาการติดต่อ
เพิ่มศักยภาพการติดตามงานขายของพนักงาน
ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

ทดลองใช้งาน

ลักษณะการใช้งานของทีมขาย

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-4 ดูผลงานตัวเองที่ทำผ่านแผงบริหาร

๋JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-2บันทึกงานติดตาม ดูงานที่ต้องทำในแต่ละวัน

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-5ทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า

แผงบริหาร

แผงบริหารที่จะช่วยให้ผู้บริหาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น ยอดขาย โอกาสการขาย วางแผน ตั้งเป้าหมาย ติดตามงาน ของทีมขายคุณได้อย่างทันที

ระบบ-CRM-Sales-Team-activity-งานติดตาม

การบันทึกกิจกรรม และความสำคัญ

ช่วยให้ทีมขายของคุณบันทึกกิจกรรมในแต่ละวันได้ง่าย และรวดเร็ว พร้อมประเมินความสำคัญของแต่ละงานช่วยให้เซลส์บริหารเวลาได้มีประสิทธิภาพ

ระบบ-CRM-Sales-Team-QO-ใบเสนอราคา

ระบบเอกสาร

ระบบเอกสารพร้อมการอนุมัติเอกสารเพื่อให้ทุกเอกสารได้รับการพิจารณาจาก Sales Manager ก่อนถึงมือลูกค้าของคุณ

การบันทึกงานติดตามได้ทุกที่

เพราะเราเข้าใจลักษณะการทำงานของทีมขายที่จะต้องมีการติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีการเข้าพบลูกค้าบ่อยครั้ง ทำให้เราออกแบบระบบการบันทึกงานติดตามให้ใช้ได้ง่าย สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ที่เวลา

วิธีการใช้งานในแบบทีมขาย

ให้การทำงานของทีมขายไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป

JUBILI by BUILK คือระบบ CRM ที่จะช่วยจบทุกปัญหาของคุณ