บัญชี
(Accountant)

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการดูมูลค่ายอดขายที่เกิดขึ้น ติดตามการทำกิจการเข้าพบลูกค้าจากทีมขาย เพื่อคำนวนคอมมิชชั่น หรือค่าเดินทาง

เห็นข้อมูลการขายของทั้งทีม หรือรายคน
ข้อมูลการเข้าพบลูกค้า
ดูรายงานการขาย รายงานกิจกรรม รายการการเดินทาง

ทดลองใช้งาน

ลักษณะการใช้งานของบัญชี

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-3
เห็นข้อมูลการขายของทั้งทีม หรือรายคน


ตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-4
ดูรายงานการขาย รายงานกิจกรรม

แผงบริหาร

เห็นยอดขายของทีมขายแต่ละคน พร้อมนำไปเป็นส่วนในการคำนวนค่าคอมมิชชั่น

ระบบ-CRM-Accountant-บัญชี-รายงานCheckin

ระบบ Check-in

สามารถตรวจสอบการเข้าพบลูกค้าของทีมขายแต่ละคน ชื่อสถานที่ และสาเหตุการเข้าพบ พร้อมนำไปคำนวนค่าเดินทางได้อย่างแม่นยำ

ระบบ-CRM-Owner-เจ้าของกิจการ-รายงาน

ระบบรายงาน

ไม่ต้องรอทีมขายส่งขายงานในแต่ละวัน เพราะคุณสามารถเรียกรายงานของแต่ละคนได้ทันที พร้อมอัพเดทข้อมูลล่าสุดเสมอ ให้คุณไม่พลาดทุการทำงานของทีมขาย

วิธีการใช้งานในแบบหัวหน้าทีมขาย

ตรวจสอบทุกข้อมูลได้อย่างบนระบบเดียว

JUBILI by BUILK คือระบบ CRM ที่จะช่วยจบทุกปัญหาของคุณ