หัวหน้าทีมขาย
(Sales Manager)

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการติดตามงานของทีม ดูยอดขายที่เกิดขึ้น จำนวนใบเสนอราคาที่คงค้าง การอนุมัติใบเสนอราคา

วางแผนงานขายและบริหารจัดการทีมงานได้ทันทีผ่านระบบ
ได้ข้อมูลสรุปงานขายหลายมิติ พัฒนาทีมงาน ปิดจุดอ่อน
      เพิ่มยอดขาย
สะดวกขึ้นด้วยการสื่อสารและแนะนำทีมงานได้ทันทีผ่านระบบ
ระบบอนุมัติใบเสนอราคา ป้องกันความผิดพลาด

ทดลองใช้งาน

ลักษณะการใช้งานของหัวหน้าทีมขาย

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-3
เห็นข้อมูลการขายของทั้งทีม หรือรายคน

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-1
ระบบอนุมัติเอกสาร

JUBILI by BUILK-โปรแกรม CRM-B2BSalesManagementP2-4
ดูรายงานการขายง่ายๆที่เดียวจบ

ระบบ-CRM-Owner-เจ้าของกิจการ-แผงบริหาร

แผงบริหาร

แผงบริหารที่จะช่วยให้ผู้บริหาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น ยอดขาย โอกาสการขาย วางแผน ตั้งเป้าหมาย ติดตามงาน ของทีมขายคุณได้อย่างทันที

ระบบ-CRM-Sales-Manager-ระบบอนุมัติเอกสาร

ระบบอนุมัติเอกสาร

ระบบการอนุมัติเอกสารเพื่อให้ทุกเอกสารได้รับการพิจารณาจาก Sales Manager ก่อนถึงมือลูกค้าของคุณ

ระบบ-CRM-Owner-เจ้าของกิจการ-รายงาน

ระบบรายงาน

ไม่ต้องรอทีมขายส่งขายงานในแต่ละวัน เพราะคุณสามารถเรียกรายงานของแต่ละคนได้ทันที พร้อมอัพเดทข้อมูลล่าสุดเสมอ ให้คุณไม่พลาดทุการทำงานของทีมขาย

วิธีการใช้งานในแบบหัวหน้าทีมขาย

วางแผนงานขายและบริหารจัดการทีมงานอย่างเป็นระบบ

JUBILI by BUILK คือระบบ CRM ที่จะช่วยจบทุกปัญหาของคุณ