การลบกิจการ

การลบกิจการ

**คำเตือน การลบกิจการออกจากระบบ จะทำให้ข้อมูลต่างๆที่เคยบันทึกหายไปไม่สามารถนำกลับมาได้ ก่อนลบควรจะคิดให้ดีเสียก่อน

เมื่อคิดดีแล้วว่าจะลบ เริ่มแรกเลือก “Company Profileเมื่อเข้ามาแล้วเลือก “ลบกิจการ” ซึ่งจะอยู่ในส่วนของจัดการเว็บไซต์เมื่อกดไปแล้วจะมี pop up เด้งขึ้นมาถามว่าจะลบกิจการหรือไม่แล้วจะมีช่องให้ใส่คำว่า “DELETE” แล้วกด”ลบกิจการ”สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของกิจการได้เลยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กด”ลบกิจการ