การลบกิจการ

**คำเตือน การลบกิจการออกจากระบบ จะทำให้ข้อมูลต่างๆที่เคยบันทึกหายไปไม่สามารถนำกลับมาได้ ก่อนลบควรจะคิดให้ดีเสียก่อน

เมื่อคิดดีแล้วว่าจะลบ เริ่มแรกเลือก “Company Profile

company_profile_ลบ

เมื่อเข้ามาแล้วเลือก “ข้อมุลกิจการ” จากนั้นเลือก “ตั้งค่ากิจการ”

company_profile_จัดการ

เมื่อกดไปแล้วจะมี pop up เด้งขึ้นมาถามว่าจะลบกิจการหรือไม่

company_profile_ยืนยันการลบ

แล้วจะมีช่องให้ใส่คำว่า “DELETE” แล้วกด”ลบกิจการ”สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของกิจการได้เลยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กด”ลบกิจการ

company_profile_ลบเสร็จสิ้น