การเพิ่มผู้ขาย

การเพิ่มผู้ขายใน listmanager

สร้างผู้ขายเป็นการเพิ่มลิสต์รายชื่อผู้ขายสำหรับใช้ในการสร้างใบสั่งซื้อหรือขอราคา ในส่วนของ CostControl ซึ่งทำได้ไม่ยากครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือชื่อของผู้ขายซ้ำกัน ทำให้เกิดปัญหาตอนเรียกรายงานขึ้นมาดูทำให้รายงานเกิดความผิดพลาดได้ครับ วิธีสร้างรายชื่อผู้ขาย สร้างใน Listmanager หรือ เพิ่มได้จากตอนสร้างใบสั่งซื้อ ทำได้ดังนี้แบบที่ 1 สร้างใน Listmanager

เริ่มแรกกดไปที่เมนูที่มุมบนซ้ายมือครับจากนั้นให้พี่ๆเลือกที่ Listmanager เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการรายชื่อต่างๆของคนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทจากนั้นเลือก แถบผู้ขาย เพื่อเข้าไปบริหารจัดการกับรายชื่อผู้ขายครับเลือกคำว่า เพิ่ม เพื่อทำการเพิ่มรายชื่อผู้ขายกรอกข้อมูลของผู้ขายที่ต้องการเพิ่มได้เลยครับ เมื่อเสร็จแล้วกด บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นครับ
แบบที่ 2 เพิ่มได้จากตอนสร้างใบสั่งซื้อ

ขั้นตอนเพิ่มผู้ขายในหน้าสร้างใบสั่งซื้อ คือสร้างใบสั่งซื้อตามปกติแต่ที่ช่องผู้ขายให้เพิ่มข้อมูลที่จำเป็นลงไป พอกดปุ่มสร้างใบสั่งซื้อเสร็จแล้วระบบก็จะบันทึกรายชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
1. ช่องผู้ขายสามารถเลือกจากผู้ขายที่มีอยู่แล้วในระบบ หรือสามารถกรอกเพิ่มชื่อในนี้ได้เลย
2. ข้อมูลของผู้ขายรายละเอียดต่างๆ สามารถข้ามได้แล้วค่อยไปแก้ไขผู้ขายใน Listmanager ภายหลังได้ครับ