03พ.ค.1:00 pm4:00 pmTECT TALK#2 : GREEN FOR THE BETTER LIVING

16พ.ค.8:30 am4:00 pm"รับเหมา 4.0 คุมอยู่ทุกต้นทุนงานก่อสร้าง" By SANWA @โคราช 16 พ.ค. 62 ฟรี!!

21พ.ค.9:00 am4:00 pmCPAC Family เพื่อนซี้งานก่อสร้าง @เชียงใหม่ | 21/05/2019 ฟรี!!

23พ.ค.9:00 am4:00 pm“ผู้รับเหมายุคใหม่ คุมต้นทุน รู้กำไร ทุกงานก่อสร้าง” By TMB @อุบลราชธานี 23 พ.ค. 62 ฟรี!!

29พ.ค.9:00 am4:00 pm“ผู้รับเหมายุคใหม่ คุมต้นทุน รู้กำไร ทุกงานก่อสร้าง” By TMB @สงขลา 29 พ.ค. 62 ฟรี!!