“ระบบการทำงานบน BUILK ที่สามารถปรับได้ตามขนาดองค์กร”

| คุมต้นทุนบนบิลค์สามารถปรับตามขนาดองค์กรได้ |

               ปัญหาคาราคาซังเดิมๆของผู้รับเหมาเกือบทุกกิจการ อย่างปัญหาที่ไม่เคยรับรู้ว่า ต้นทุน ในแต่ละโครงการ ใช้ไปเท่าไหร่แล้ว? หรือสภาพคล่องทางการเงินของกิจการเป็นอย่างไร? เป็นปัญหาที่เกิดทั้งในผู้รับเหมาขนาดเล็ก มีทีมงานไม่กี่คน ทั้งลุยหน้างานทั้งจัดการเอกสารคนเดียว หรือแม้จะเป็นผู้รับเหมาขนาดใหญ่ มีทีมงานจัดการเอกสารหลายสิบคน ก็ไม่เกี่ยง ซึ่งสาเหตุหลักที่เกิดปัญหาเดิมๆนั้นคือ การจัดการทำงานอย่างไม่มีระบบ วิธีการแก้ปัญหาก็สามารถตอบได้ตรงตัว คือการหาระบบให้กับการทำงานในองค์กร

“ผู้รับเหมาเลเวลไหนก็ใช้ BUILK ควบคุมต้นทุนได้”

 

BUILK Cost Control ระบบควบคุมต้นทุนเพื่อผู้รับเหมาทุกระดับ

             BUILK Cost Control ระบบที่เหมาะกับผู้รับเหมา เพราะเป็นโปรแกรมที่สร้างจากคนก่อสร้าง เพื่อคนก่อสร้าง ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่องานรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ ใช้งานกับกิจการรับเหมาก่อสร้าง SMEs ทุกระดับ ด้วยระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ

 

 

 

3 ส่วนการทำงานที่ช่วยให้การควบคุม ต้นทุน เป็นระบบ

         การทำงานผ่านโปรแกรม BUILK Cost control มีส่วนการทำงานที่ช่วยให้การทำงานในองค์กรเป็นระบบมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนการทำงาน ดังนี้

 

  • ส่วนการวางแผน

        เริ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับงานมาแล้ว จากนั้นจึงมาวางแผนการเงินของโครงการในแต่ละโครงการว่าจะใช้เงินในส่วนใดเท่าไหร่บ้าง และจะรับเงินเมื่อไหร่บ้าง

 

  • ส่วนขณะก่อสร้าง

        ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งด้วยกัน นั่นคือฝั่งของการจ่ายเงินและฝั่งของการรับเงิน

ฝั่งจ่ายเงิน บันทึกต้นทุนทุกบาททุกสตางค์ที่เกิดขึ้น

ฝั่งรับเงิน บันทึกรายรับทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

 

  • ส่วนการวัดผลการทำงาน

        ส่วนนี้ BUILK จะนำเสนอโดยรายงานการทำงาน และเพื่อการเห็นผลการทำงานอย่างทันท่วงที ระบบ BUILK สามารถเรียกดูรายงานได้ตลอดเวลา นับเป็นข้อดีที่เหนือกว่าการที่เก็บเอกสารต่างๆแบบปกติที่เป็นไฟล์ Excel หรือเป็นกระดาษที่ใช้เวลานานในการสรุปผล

 

เลือกระดับการใช้งานให้เหมาะกับองค์กร

        ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความหลากหลายในด้านการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง และความพร้อมใช้งานระบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น BUILK จึงขอแบ่งระดับการใช้งานโปรแกรม ให้แต่ละกิจการได้สำรวจองค์กรตนเอง และเลือกไปปรับใช้เป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1

        เหมาะสำหรับ ผู้รับเหมาที่ไม่มีบุคลากรเลย เป็นทั้งเจ้าของ ลุยหน้างานเอง จัดการเอกสารเอง หรือผู้รับเหมาที่มีบุคลากรไม่กี่คนและไม่คุ้นชินกับการทำงานเป็นระบบ

 

 

         ระบบการทำงานในระดับนี้ เป็นระดับที่มักจะตัดขั้นตอนออกไปมากที่สุด เหลือเพียงขั้นตอนการทำงานที่สำคัญที่สุด ก็คือการบันทึกต้นทุน เพื่อให้สามารถรับรู้ต้นทุนในการก่อสร้างได้ตลอดเวลา

 

ระดับที่ 2

        เหมาะสำหรับ ผู้รับเหมาที่พอจะบุคลากรช่วยจัดการด้านเอกสาร แต่มีจำนวนบุคลากรไม่มากนัก

 

 

        ระบบการทำงานในระดับนี้ เพิ่มการกำหนดงบประมาณในการทำงานในส่วนต่างๆได้ อีกทั้งยังเพิ่มการทำงานในส่วนการติดตามการจ่ายเงินเข้าไป ช่วยเตือนว่าใบสั่งซื้อใบใดที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ทำให้นอกจากจะรับรู้ต้นทุนของแต่ละโครงการได้แล้ว ยังสามารถรับรู้ได้ตลอดเวลาว่างบประมาณในงานส่วนต่างๆยังคงเหลืออยู่เท่าไหร่ อีกทั้งยังช่วยเตือนการจ่ายเงินอีกด้วย

 

ระดับที่ 3

         เหมาะสำหรับ ผู้รับเหมาที่มีการแบ่งงานกันระหว่างฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายบัญชี และพร้อมกับการทำงานอย่างเป็นระบบในระดับหนึ่ง

 

        ระบบการทำงานระดับนี้ได้ เพิ่มการบันทึกการรับเงินของโครงการขึ้นมา ทำให้สามารถเห็นสมดุลการเงินของแต่ละโครงการได้

 

ระดับที่ 4

         เหมาะสำหรับ ผู้รับเหมาที่พร้อมสำหรับการทำงานอย่างเป็นระบบและมีบุคลากรครบถ้วนทุกตำแหน่ง แบ่งงานเป็นสัดส่วน

 

ต้นทุน


เป็นระดับการทำงานที่ BUILK แนะนำมากที่สุดเพราะเป็นระบบการทำงานที่ค่อนข้างจะครบถ้วนสำหรับผู้รับเหมาระดับ SMEs ทำให้สามารถรับรู้ ต้นทุน ก่อสร้างได้ตลอดเวลา สามารถพิจารณาต้นทุนทุกบาททุกสตางค์ก่อนการใช้จ่ายทุกครั้ง อีกทั้งยังช่วยให้เห็นสภาพคล่องทางการเงินของทั้งกิจการอีกด้วย

 

สุดท้ายนี้ การริเริ่มปรับเปลี่ยนการทำงานในองค์กรนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ มักจะมีแรงเสียดทานจากในองค์กรเสมอ จะมากหรือน้อยก็ตามแต่ว่าฝืนจากการทำงานเดิมๆมากเพียงใด

ฉะนั้นแล้ว การนำระบบใหม่ๆไปใช้ในองค์กรจึงควรคำนึงถึงธรรมชาติขององค์กรนั้นๆด้วย ลองเลือกระดับความซับซ้อนของระบบให้พอเหมาะสมกับองค์กรดูนะครับ เริ่มจากระดับน้อยๆให้พอเห็นภาพรวม จากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยเมื่อบุคลากรเริ่มปรับตัวได้ สู้ๆกับการทำงานอย่างเป็นระบบครับ แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับ

 

เรียนรู้เกี่ยวกับ บิลค์ โปรแกรมควบคุมต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา ฟรี ! : https://www.builk.com/th/cost-control/

          

 

About the author