ลบผู้ขาย

การลบข้อมูลผู้ขายใน listmanager

เริ่มแรกกดไปที่เมนูที่มุมบนซ้ายมือครับจากนั้นให้พี่ๆเลือกที่ Listmanager เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการรายชื่อต่างๆของคนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทเลือกชื่อผู้ขายที่ต้องการลบแล้วกดที่ ลบ ครับเมื่อกดแล้วจะมีข้อความแสดงขึ้น เพื่อยืนยันว่าต้องการลบผู้ขายนั้นแล้วจริงๆนะ หากมั่นใจแล้วกดตกลงได้เลยครับ