ลบรายชื่อลูกค้า

ลบรายชื่อลูกค้า

เริ่มแรกกดไปที่เมนูที่มุมบนซ้ายมือครับจากนั้นให้พี่ๆเลือกที่ Listmanager เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการรายชื่อต่างๆของคนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทจากนั้นเลือก แถบลูกค้า เพื่อเข้าไปบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า


เลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการแก้ไขแล้วกดที่ ลบ ครับเมื่อกดแล้วจะมีข้อความแสดงขึ้น เพื่อยืนยันว่าต้องการลบลูกค้านั้นแล้วจริงๆนะ เมื่อมั่นใจแล้วกดตกลงได้เลยครับ