แก้ไขข้อมูลลูกค้า

แก้ไขข้อมูลลูกค้า

การแก้ไขข้อมูลลูกค้า สามารถเข้าไปแก้ไขได้เลยครับไม่ส่งผลต่อการใช้งานใดๆครับ ขั้นตอนมีดังนี้
เริ่มแรกกดไปที่เมนูที่มุมบนซ้ายมือครับจากนั้นให้พี่ๆเลือกที่ Listmanager เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการรายชื่อต่างๆของคนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทจากนั้นเลือก แถบลูกค้า เพื่อเข้าไปบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้าเลือกรายชื่อลูกค้าที่ต้องการแก้ไข แล้วกดที่ แก้ไขสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ตามต้องการได้เลยครับ เมื่อเสร็จแล้วให้กด บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลลูกค้าครับ