แก้ไขผู้ขาย

การแก้ไขข้อมูลผู้ขายใน listmanager

การแก้ไขข้อมูลผู้ขาย สิ่งที่ไม่แนะนำเลยคือการตั้งชื่อผู้ขายใหม่ในหน้าแก้ไขรายชื่อผู้ขาย เพราะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ตอนเปิดดูรายงานเนื่องจากในรายงาน ซึ่งรายงานจะแสดงทั้งรายชื่อผู้ขายเดิมและรายชื่อผู้ขายใหม่ที่พึ่งแก้ไขชื่อขึ้นมาทำให้เกิดปัญหากับยอดในรายงานไม่ตรงทำให้ดูลำบาก สิ่งที่แก้ไขได้ข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อผู้ขาย
เริ่มแรกกดไปที่เมนูที่มุมบนซ้ายมือครับจากนั้นให้พี่ๆเลือกที่ Listmanager เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการรายชื่อต่างๆของคนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทจากนั้นเลือก แถบผู้ขาย เพื่อเข้าไปบริหารจัดการกับรายชื่อผู้ขายเลือกรายชื่อผู้ขายที่ต้องการแก้ไข แล้วกดที่ แก้ไขสิ่งที่สามารถแก้ไขได้คือข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อผู้ขายในกรอบสีแดง เมื่อเสร็จแล้วกด บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ขายครับ