โครงการสามารถลบได้หรือไม่

โครงการไหนที่สร้างมาแล้ว “ไม่สามารถลบออกได้ครับ” เนื่องจากป้องกันคนที่ไม่หวังดีกับกิจการของพี่ๆ ทาง Builk จึงให้เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นสถานะยกเลิกโครงการแทน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของพี่ๆสูญหาย โครงการไหนที่เลือก ”สถานะยกเลิก” ไปแล้วจะไม่นำต้นทุนที่เคยบันทึกลงไปในโครงการนั้นมาคิดครับ

วิธีทำ ไปที่ Cost Control จากนั้นจากนั้นเลือก “โครงการ” ที่แถบสีดำด้านบนครับ ต่อมาเลือกโครงการที่ต้องการจะยกเลิก แล้วเลือกสถานะโครงการจาก “ปกติ” เป็น “ยกเลิก” ครับ

ฺBUILK_ลบโครงการ
ฺBUILK_สถานะโครงการ