Day

January 23, 2019

7 แนวทาง รับมือ ฝุ่นก่อสร้าง

ฝุ่นละออง อนุภาคแขวนลอยในอากาศขนาดตั้งแต่ 100ไมครอนลงมา มีแหล่งกำเนิดจากหลายแห่ง ส่วนฝุ่นที่สร้างความกังวลให้กับคนกรุงเทพฯในช่วงนี้ คงไม่ได้มาจากไฟป่าหรือเผาไร่เคลียร์พื้นที่แบบจังหวัดอื่นๆ...
Continue Reading