Author Archives: Madim

55 ปี Thai Yazaki สายไฟคุณภาพที่ผู้รับเหมาเลือกใช้

หากจะพูดถึงเรื่องสายไฟแล้ว คงเป็นวัสดุที่ทุกบ้านจำเป็นต้องใช้กัน สำหรับผู้รับเหมาแล้วสายไฟถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้รับเหมาไม่ได้สร้างเพียงบ้านหนึ่งหลังแต่สามารถสร้างอสังหาริมทรัพย์ได้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบ้านทั้งหมู่บ้าน หรือแม้กระทั่งตึกใหญ่สูงเสียดฟ้า ดังนั้นการเลือกซื้อสายไฟที่มีคุณภาพนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้รับเหมา และสายไฟ Thai Yazaki ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผู้รับเหมาส่วนใหญ่เลือกใช้กัน   บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด นั้นเริ่มผลิตสายไฟคุณภาพมาตั้งแต่ปี [...]

X