Author Archives: ploy

ฝารางระบายน้ำคืออะไร ทำไมจึงสำคัญ?

ฝารางระบายน้ำคืออะไร ทำไมจึงสำคัญ? สำหรับโครงการบ้านจัดสรร หรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จะต้องมีการวางระบบทางเดินน้ำที่ดี เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากสภาพอากาศของเมืองไทย นอกจากการมีบ่อพักน้ำ หลายๆโครงการยังสามารถเลือกขุดท่อทำทางระบายน้ำตามแนวถนน หรือขอบรั้วเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยระบายน้ำได้ ฝารางระบายน้ำ เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีความจำเป็น และช่วยเพิ่มความเป็นมาตรฐานให้กับระบบระบายน้ำ เนื่องจากทำให้การเก็บงานดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้ขยะหลุดลงไปสร้างความอุดตันให้กับท่อ [...]

X