Author Archives: ploy

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปี 2562 กับเทรนด์เทคโนโลยีที่ใช้ในงานก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเภทธุรกิจก่อสร้างทั่วประเทศมีจำนวนประมาณ 79,648 ราย ซึ่งกว่าร้อยละ 99.9 เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่อง แต่ปัจจัยแวดล้อมในธุรกิจก่อสร้างอาจไม่เหมือนเดิม สำหรับสถานการณ์ก่อสร้างในประเทศในปี 2562 ยังมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งในงานก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน โดยกิจกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นโครงการต่อเนื่อง [...]

SME เตรียมพร้อมรับมือ เศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง

เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่หลังการเมือง เป็นประเด็นในประเทศที่ต้องติดตาม ขณะที่ประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศ ยังมีความเสี่ยงจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักในโลก เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่หลังการเมือง เป็นประเด็นในประเทศที่ต้องติดตาม ขณะที่ประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศ ยังมีความเสี่ยงจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักในโลก จากประเด็นเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ปัจจัยการเมืองในประเทศ เป็นประเด็นหลักที่จะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยและธุรกิจ SME ในปี [...]

“กาวซีเมนต์จระเข้ทอง” ถุงเล็กกะทัดรัด แต่คุณภาพแจ๋วสุดๆ

หมดกังวลเรื่องกระเบื้องบวมแตก ทุกห้องของบ้าน นอกจากปัญหากระเบื้องแตกร้าวที่หลายบ้านต่างเป็นกังวล และควรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุบานปลายแล้ว กระเบื้องกลวงก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ไม่ควรเพิกเฉย ต้องทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเช่นกัน  ซึ่งถ้าหากมีรูกลวงมาก ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องหลุดร่อน ในภายหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบายปลาย รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายที่หนักหน่วง เจ้าของบ้านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และทำการซ่อมแซมให้ทันท่วงที อาการของ “กระเบื้องกลวง” มีลักษณะอย่างไร ?  [...]

X