Category

After Event

อบรมโปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง : กาญจนบุรี

[av_heading tag=’h1′ padding=’10’ heading=’กิจกรรมอบรมโปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง...
Continue Reading

3วัน 2คืน ธุรกิจก่อสร้างไทยตะลุยย่างกุ้ง อินไซท์งาน ก่อสร้าง พม่า

การพบกันครั้งนี้ของ Construction United ต่างออกไปจากทุกครั้ง เราไม่ได้เจอกันใน...
Continue Reading
1 2 3