Category Archives: บทความ

ชี้ช่องทางรวย! สำหรับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง “หัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจ”

ในทุกธุรกิจล้วนต้องการความมั่งคั่ง เติบโต และก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการแข่งขันที่ต้องเผชิญอยู่เบื้องหน้า จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ ซึ่งในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเองก็ได้รับผลกระทบจากการห้ำหั่นกันอยู่ไม่น้อย เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งมากเป็นอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้และท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดนี้ก็มีธนาคารที่กระโดดเข้ามาช่วยสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   ธนาคารกรุงไทยที่คลอดแคมเปญ KTB Construction Solution “ก่อสร้างไหนๆ ก็ใช้กรุงไทย” โดยเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ [...]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน”

นายช่างของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นดั่ง นายช่างของแผ่นดิน ทรงโปรดงานด้านการช่างพิเศษ ตั้งแต่ในสมัยทรงพระเยาว์ทรงนำสิ่งของที่เหลือใช้ภายในพระตำหนักที่ประทับเท่าที่จะหาได้ เช่น ไม้แขวนเสื้อมาสร้างรถไฟฟ้าแล่น มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับทำให้รถไฟแล่นก็ทรงประดิษฐ์เอง โดยเอาลวดทองแดงมาพันเข้าเป็นแกนกลางของเครื่องมอเตอร์ ในพระตำหนักจะเต็มไปด้วยเครื่องมือช่างไม้ เครื่องช่างกล และสิ่งของที่ทรงสนพระทัย ทรงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นชั้นเลิศ เห็นได้จากสิ่งต่าง [...]

X