5 เมษายน 60 : GO BUILK กรุงเทพฯ by GEL [ฟรี]

รายละเอียด:

GO BUILK by GEL @Bankok

หัวข้อ: อบรมโปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้าง
วันเวลา: วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. – 16:30 น.
ผู้สอน: คุณไผท ผดุงถิ่น (Principal / Evangelist BUILK.COM)
สถานที่: อาคาร KNOWLEDGE EXCHANGE (KX) (BTS วงเวียนใหญ่) 110/1 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจรับเหมา (พนักงาน 5-20 คน) และเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาระบบต้นทุนก่อสร้างให้ “เวิร์ค”

————————–————————-
Agenda:

08.30-09.00    

ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน

09.00-09.10    

แนะนำตัว BUILK + บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

09.10-09.15    

 สิทธิพิเศษและเทคนิคการเป็น Pro User

09.15-10.15    

  เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจก่อสร้าง และการใช้ระบบควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างออนไลน์

10.15-10.30

     พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.15

การวางระบบติดตามต้นทุนก่อสร้าง

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.15

แนะนำผลิตภัณฑ์คอนกรีต GEL

14.15-15.00

การวางระบบติดตามต้นทุนก่อสร้าง

15.00-15.15

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.15 

การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจก่อสร้าง และ Mobile Application เพื่อการสื่อสารในโครงการก่อสร้าง

16.15-16.30      ถามตอบข้อสงสัย

16.15-16.30

สำรองที่นั่งกิจกรรม
http://bit.ly/2nJO5KE

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่  : https://www.facebook.com/events/801870939974298/

About the author