blog-การเทคอนกรีตทับหน้า

 

การเทคอนกรีตทับหน้า คือการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นคอนกรีตเดิมที่มีอยู่ โดยมักใช้ซ่อมแซมผิวหน้าคอนกรีตเดิมที่มีความเสียหายหรือสึกกร่อน หรือต้องการปรับปรุงผิวหน้าพื้นเดิมให้แข็งแกร่งขึ้น โดยรูปแบบการเทคอนกรีตทับหน้านิยมทำกันมี 3 แบบ 

1. การเทคอนกรีตทับแบบเชื่อมประสานสมบูรณ์

เป็นการเททับหลังจากกระเทาะผิวเดิม ทำความสะอาดผิว และทาวัสดุเลื่อมประสาน โดยการใช้วัสดุเชื่อมประสานจะทำให้คอนกรีตที่เทใหม่เชื่อมกับพื้นเดิมได้ดี ก่อนที่จะเทคอนกรีตทับหน้าตามลงไป รูปแบบนี้ความหนาของคอนกรีตต่ำสุดที่เทได้ 2.5 – 5 เซนติเมตร โดยพื้นเดิมต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีรอยแตกร้าว
การเทคอนกรีตที่มีความหนาต่ำกว่า 2.5 เซนติเมตรมีโอกาสเกิดการแตกร้าว การโก่ง และหลุดร่อนของชั้นเททับหน้า เพราะโดยทั่วไปการเทคอนกรีตทับหน้าที่มีความหนาน้อยจะใช้คอนกรีตที่ผสมหินขนาดเล็กกว่า 10 มิลลิเมตร ใส่ปริมาณทรายที่มากกว่าปกติ ทำให้ใช้น้ำในการผสมที่มากกว่าปกติ จึงทำให้เกิดการหกตัวของคอนกรีต มากกว่าคอนกรีตปกติที่ใช้หินขนาดใหญ่และใส่ทราบในส่วนผสมน้อย

2. การเทคอนกรีตทับหน้าแบบเชื่อมประสานบางส่วน

เป็นการเทบนพื้นที่ทำความสะอาดแล้ว แต่ไม่ได้กระเทาะผิวเดิมก่อนทาวัสดุเชื่อมประสาน และเทคอนกรีตลงไป
การเททับหน้าแบบเชื่อมประสานบางส่วน ความหนาต่ำสุดของการเททับหน้าอยู่ที่ 10 เซนติเมตร พื้นเดิมจะต้องสามารถทำหน้าที่เป็นชั้นรองของวัสดุเททับหน้าเป็นอย่างดี ไม่มีการแตกร้าว จึงจะสามารถใช้การเททับหน้าวิธีนี้ได้

3. การเทคอนกรีตทับหน้าแบบไม่เชื่อมประสาน

เป็นการเททับหน้าโดยมีการปูวัสดุบนพื้นเดิมก่อนเทคอนกรีตใหม่ลงไป วัสดุที่ปูจะทำให้พื้มเดิมกับคอนกรีตที่เททับหน้าใหม่ไม่ประสานติดกัน การเททับหน้าวิธีนี้มักใช้พื้นคอนกรีตเดิมที่อยู่ในสภาพที่ไม่ดี เช่น มีรอยแตกร้าวต่าง ๆ เป็นต้น
การเททับหน้าแบบไม่เชื่อมประสาน จะมีความหนาของการเทเหมือนกับการเชื่อมประสานบางส่วน คือความหนาอยู่ที่ 10 เซนติเมตร ไม่มีการแตกร้าวของพื้นจึงจะสามารถเททับหน้าด้วยวิธีนี้ได้

ขั้นตอนการเทคอนกรีตทับหน้าแบบเชื่อมประสาน

1. การเตรียมพื้นที่

พื้นผิวคอนกรีตควรมีลักษณะหยาบ อาจใช้เครื่องสกัดปิวหน้าหรือกรีดหน้าลายเพื่อให้ผิวมีความหยาบเพียงพอ และทำความสะอาดเอาฝุ่นปิวหน้าออกจนหมด เพื่อให้คอนกรีตทที่เททับสามารถยึดเกาะคอนกรีตเดิมได้ดี จากนั้นควรมีการพ่นหรือขันน้ำที่ผิวคอนกรีต เพื่อป้อนกันพื้นคอนกรีตดูดซับน้ำจากคอนกรีตที่ทับ เพราะอาจทำให้คอนกรีตหลุดร่อน แตกร้าวได้ และก่อนเทคอนกรีตก็ต้องซับน้ำที่ผิวหน้าคอนกรีตเพื่อไม่ให้มีน้ำขังก่อนการเทคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตกำลังอัดตก
ควรทาน้ำยาเชื่อมประสานคอนกรีต ก่อนทำการเท เพื่อให้คอนกรีตที่เททับหน้าสามารถยึดติดกับคอนกรีตเดิมได้เป็นอย่างดี ควรทาน้ำยาเชื่อมประสานก่อนการเทประมาณ 15-30 นาทีและเทคอนกรีตก่อนยาเชื่อมประสานแห้ง

2. การทำรอยต่อ

การทำรอยต่อระหว่างแผ่นพื้น ควรมีการทำรอยต่อเพื่อแบ่งช่วงการเท โดยใช้แทบพลาสติกหรือโฟมกั้นเป็นขอบแบ่งเป็นช่วงๆ ในการแบ่งช่วงควรมีอัตราส่วนความสั้นต่อด้านยาวของพื้นที่ที่จะเทประมาณ 1:1:5 และความยาวไม่เกิน 36 เท่าของความหนาของคอนกรีตที่ใช้ในการปรับระดับ
การทำรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นกับเสาหรือกำแพง
การทำรอยต่อระหว่างพื้นกับเสา กำแพง หรือขอบแบบ เป็นการป้องการแตกร้าวที่เกิดจากการยึดรั้ง ซึ่งอาจทำได้โดยใช้โฟมวางรอบๆ หรือใช้เทปกาวแปะบริเวณพื้นและผนัง เพื่อให้ไม่เกิดการแตกร้าวบริเวณขอบพื้นที่ทำการปรับระดับ

3. การบ่มคอนกรีต

ควรเริ่มบ่มคอนกรีตทันทีที่มีการเทเสร็จ เพื่อป้องกันการเกิดการแตกร้าวแบบพลาสติก อาจใช้การพรมน้ำหรือคลุมพลาสติกก็ได้ โดยควรบ่มชื้นต่อเนื่องอย่างน้อย 7 วันเพื่อลดปัญหาการแตกร้าวแบบแห้ง

 

สนใจคอนกรีตแห้ง คอนกรีตผสมเสร็จราคาโครงการ สามารถเลือกสินค้าและขอราคาได้เลยที่

กลุ่มปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

คอนกรีตแห้งทีพีไอ Dry Crete (TPI M404)

กลุ่มปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ Dry Crete (TPI M402)

กลุ่มปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ ราคาโครงการ

กลุ่มปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ จัดส่งทั่วประเทศ

กลุ่มปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

คอนกรีตแห้งทีพีไอ Dry Lean Crete (TPI M401)

กลุ่มปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต

คอนกรีตแห้งทีพีไอ Dry Crete (TPI M403)

 

ที่มา :
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *