ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีนัก เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งกันพัฒนาส่วนใหญ่มักสวนทางกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการตัดไม้ทำลายป่า กันปล่อยมลมิษทางอากาศ และน้ำ เป็นต้น ทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมาย เช่น สภาพอากาศแปรปรวน ความรุงแรงของภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น ทำให้ผู้คนหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเราสามารถสังเกตุเห็นได้ง่ายๆ จากเทรนด์การลดการใช้พลาสติกอย่างเช่น ถุงใส่ของตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อที่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ส่วนสำหรับวงการก่อสร้างนั้นก็ได้มีการใช้แนวคิดนี้ด้วยเช่นกันอย่างการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเราสามารถสังเกตุเห็นได้จากฉลากสีเขียวนั่นเอง

ฉลากสีเขียว (GREEN LABEL)

ฉลากสีเขียวคืออะไร ?

ฉลากเขียว (Green Label) คือ ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งมีองค์กรกลางเป็นผู้ให้การรับรองในการติดบนสินค้าเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ผ่านการรับรองตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้งาน รวมไปถึงการทิ้งและทำลายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าในประเภทเดียวกันที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหรือใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการสังเกตุจากฉลากสีเขียวที่ติดอยู่บนสินค้า

ฉลากสีเขียวใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนด ?

สำหรับข้อกำหนดของการได้มาซึ่งฉลากสีเขียวนั้น สำหรับวัสดุก่อสร้างก็มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของสินค้า และผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของการใช้งาน การทิ้งทำลาย หรือแม้แต่กระบวนในการผลิต ซึ่งจะกำหนดจากการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างวัสดุก่อสร้างประเภทใดบ้างที่ได้รับฉลากสีเขียว

ประเภทวัสดุก่อสร้าง คุณสมบัติฉลากสีเขียว
ปูนและซีเมนต์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมธรรมชาติในกระบวนการผลิต
หลังคา

มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล และนวัตกรรมสีติดทนนาน

แผ่นสะท้อนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
ไม้ตกแต่งและไม้สังเคราะห์ ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิต และลดการปล่อย Greenhouse Gas รวมถึงประหยัดทรัพยาการธรรมชาติ
คอนกรีตและกระเบื้องปูพื้น มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลในการผลิต
ฝ้า ผนังพื้น และซีเมนต์บอร์ด ผลิตจากวัสดุหมุนเวียนทดแทนวัสดุธรรมชาติ
วัสดุกันเสียง/ซับเสียง ช่วยลดเสียงสะท้อนจากภายในและภายนอก
คอนกรีตผสมเสร็จ ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุขภัณฑ์ ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต
กาวยาแนว ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน
อิฐ มีวัสดุหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่แทนวัสดุธรรมชาติ
สีเบเยอร์ มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว

แน่นอนว่าหากเราเลือกใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้ร่วมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น นอกจากนี้การใช้วัสดุก่อสร้างฉลากสีเขียว ก็จะได้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพมากกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไปในประเภทเดียวกันอีกด้วย แถมยังปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตรายจากการอ้างอิงของมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

สุดท้ายนี้หากเรามีการเลือกซื้อและหันมาใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสีเขียวกันมากขึ้น ก็จะเป็นการช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมลง ทำให้การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ สัตว์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *