ท่อเหล็กกลมดำ เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณที่เกิดจากการรีดร้อน มีลักษณะเป็นท่อเหล็กยาว มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความยาวปกติที่ใช้ทั่วไปคือ 6 เมตร และมีความแข็งแรงทนทานแต่มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ ซึ่งในงานก่อสร้างก็จะนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย วันนี้น้องเยลลี่จะพาพี่ ๆ ทุกคนมาให้ทราบกัน ว่าประโยชน์ที่มีต่องานก่อสร้าง และการบำรุงดูแลรักษาท่อเหล็กกลมดำต้องทำอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ของท่อเหล็กกลมดำ

  • หลายคนนิยมไปใช้เป็นท่อน้ำสำหรับอาคารสูง อีกทั้งยังสามารถเป็นท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน ระบบน้ำภายในอาคารต่างๆ
  • ในงานก่อสร้างจะใช้สำหรับงานขึ้นรูปโครงสร้างต่าง ๆ โดยเป็นงานโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่ได้มากนัก เช่นโครงถัก หลังคา
  • ในงานตกแต่งทั่วไปสำหรับงานอาคารที่พักอาศัย โรงงาน อาคารอเนกประสงค์
  • อีกทั้งยังประยุกต์เป็นงานอื่น ๆ ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นทำนั่งร้าน โครงถักป้ายจราจร ร้อยท่อสายไฟ รั้ว ประตู งานตกแต่งทั่วไป

การบำรุงรักษา

  • ควรตรวจสอบเป็นประจำหากมีการชำรุดความซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
  • ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ศึกษาก่อนเพื่อให้ได้เหล็กที่ตรงความต้องการ
  • ควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟ

ขนาดของ ท่อเหล็กกลมดำ ในปัจจุบัน

ท่อกลม ขนาด  1/2   นิ้ว หนา  1.20  มมน้ำหนัก  3.30  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด  3/4  นิ้ว หนา  1.20  มมน้ำหนัก  4.30  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด   1    นิ้ว หนา  1.20  มมน้ำหนัก  4.90  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด 1 1/4 นิ้ว หนา  1.20  มมน้ำหนัก  6.60  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา  1.20  มมน้ำหนัก  7.60  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด   2   นิ้ว หนา  1.20  มมน้ำหนัก  10.10  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด  1/2  นิ้ว หนา  1.40  มมน้ำหนัก  3.80  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด  3/4  นิ้ว หนา  1.40  มมน้ำหนัก  5.00  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด   1    นิ้ว หนา  1.40  มมน้ำหนัก  5.70  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด 1 1/4 นิ้ว หนา  1.40  มมน้ำหนัก  8.30  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา  1.40  มมน้ำหนัก  9.00  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด   2   นิ้ว หนา  1.40  มมน้ำหนัก 12.00  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด 2 1/2 นิ้ว หนา  1.40  มมน้ำหนัก 16.20  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด  1/2  นิ้ว หนา  1.65  มมน้ำหนัก   4.64 กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด  3/4 นิ้ว หนา  1.65  มมน้ำหนัก   5.60  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด   1    นิ้ว หนา  1.65  มมน้ำหนัก   7.00  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด 1 1/4 นิ้ว หนา  1.65  มมน้ำหนัก 10.00  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา  1.65  มมน้ำหนัก 10.90  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด   2   นิ้ว หนา  1.65  มมน้ำหนัก 14.20  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด 2 1/2 นิ้ว หนา  1.65  มมน้ำหนัก 18.50  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด   3   นิ้ว หนา  1.65  มมน้ำหนัก 21.60  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด    4  นิ้ว หนา  1.90  มมน้ำหนัก 32.00 กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด  1     นิ้ว หนา  2.50  มมน้ำหนัก 10.60  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด 1 1/4 นิ้ว หนา  2.50  มมน้ำหนัก 14.00  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา  2.50  มมน้ำหนัก 16.00  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด  2    นิ้ว หนา  2.50  มมน้ำหนัก 20.10  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด 2 1/2 นิ้ว หนา  2.50  มมน้ำหนัก 26.00  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด   3   นิ้ว หนา  2.50  มมน้ำหนัก 30.80  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด   4   นิ้ว หนา  2.50  มมน้ำหนัก 40.10  กก./เส้น ท่อกลม ขนาด   5   นิ้ว หนา  2.50  มมน้ำหนัก 50.50  กก./เส้น
ท่อกลม ขนาด   6   นิ้ว หนา  2.50  มมน้ำหนัก 59.00  กก./เส้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *