การเข้ามาของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 สร้างผลกระทบมากมายไปในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปจนเกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากไปในที่ชุมชน หรือการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่หลาย ๆ คนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า New Normal จนเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตในวิถีใหม่แบบนี้นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติสำหรับทุกคนในสังคมไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม คือวงการก่อสร้างไทย ซึ่งทั้งผู้ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร หรือแม้กระทั่งร้านวัสดุก่อสร้างเอง ต่างก็ได้รับผลกระทบนี้ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกัน โดยวันนี้เยลลี่ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายภาคส่วน รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับวงการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาให้พี่ ๆ ได้อ่านกันในวันนี้ค่ะ

ผลกระทบของวงการก่อสร้างจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เอกสารจากชมรมนักกฎหมายก่อสร้างได้ทำเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่ง โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับ โควิด-19 กับงานก่อสร้าง แนวทางการบริหารงานก่อสร้างในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้รวบรวมผลกระทบของการก่อสร้างในประเทศไทยเอาไว้ในหลายประเด็น ซึ่งทาง YELLO ได้ดึงประเด็นที่น่าสนใจคือ

วัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างขาดแคลน

จากเอกสารของกลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ ได้มีใจความเกี่ยวกับ วัตถุดิบที่นำมาผลิตจากการขนส่งเข้าหน่วยงาน รวมไปถึงเครื่องจักรอุปกรณ์หลักในงานก่อสร้างที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก จะต้องกระทบต่อการขนส่ง กระทบต่อบริษัทแม่ที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร และส่งผลกระทบเรื่อยมาจนมายังปลายทางนั่นก็คือประเทศไทย

แรงงานขาดแคลน

แรงงานทางด้านการก่อสร้างขาดแคลนเพราะการเดินทางกลับต่างประเทศตัวเอง ซึ่งตรงกับข่าวจากจากฐานเศรษฐกิจ ได้บอกผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวที่หายไปจากระบบกว่า 3 แสนคน เนื่องจากความตื่นตกใจกลัวผลกระทบจากโควิด อีกทั้งช่วงปิดด่านทำให้วีซ่าหมดอายุ 5-8 หมื่นราย

การรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้ได้ผลงานน้อยลง

เพราะการทำงานที่ต้องระมัดระวัง ต้องหมั่นล้างมือเป็นประจำ มีการรักษาระยะห่างจากสังคม ทำให้ได้ผลงานน้อยลงจากเดิม และเนื่องจากไวรัสโควิด19 เป็นภัยร้ายแรงแก่ประชาชนและสาธารณะ การก่อสร้างเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษ

บทเรียนนี้ยังไม่จบ สิ่งสำคับคือเรียนรู้และรับมือ

จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อวงกการก่อสร้างของไทย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้นมากกว่าในช่วงที่ผ่านมา ทางรัฐบาลจะผ่อนปรนในเรื่องการยกเลิกเคอร์ฟิวและปัจจัยอื่น ๆ แล้ว แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไวรัสชนิดนี้จะกลับมาระบาดไม่ได้อีก หากยังไม่มียาต้านไวรัส ทุกอย่างก็ยังคงต้องระมัดระวัง และใช้ชีวิตแบบ New Normal เพื่อป้องกันเชื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย และภาคธุรกิจเองก็ต้องมีความระมัดระวัง และวางแผนเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน โดยใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนในการรับมือครั้งต่อไป

 

ที่มา:

https://www.reic.or.th/News/RealEstate/442214

https://www.thansettakij.com/content/property/429302

เอกสารของกลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ: https://drive.google.com/file/d/1vZIiirKFwuJkfEbfZyNrCSmP2N7LDj5z/view

เอกสารของกลุ่ม 4 สมาคมวิชาชีพ (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย) มีเลขหนังสือเลขที่ วสท. 344/2563 เรื่องมาตรการลดผลกระทบจากภาวการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ถึงนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ 171 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *