ก่อสร้างอย่างประหยัดด้วยเหล็ก CUT & BEND

เหล็ก CUT&BEND เป็นการจัดการให้เหล็กเส้นนั้นแปรรูปให้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีการดัดที่หน้างาน จากเดิมที่เราต้องเหล็กจากโรงงานและอุปกรณ์มาดัดหน้าไซต์งานซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร อีกทั้งยังเปลืองแรง เปลืองเงิน แถมยังเหลือเศษเหล็กก็ต้องจัดเก็บเอาไว้โดยเปลี่ยนประโยชน์อีกด้วย โดยเหล็กเส้นจะถูกตัดและงอให้เป็นรูปร่างโดยเฉพาะ ลดปัญหาเรื่องการเสียเหล็กโดยเปล่าประโยชน์ ลดต้นทุนค่าแรงงานอีกด้วย

ปัจจุบันมีการใช้เหล็กแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะช่วยจัดการหน้างานให้เป็นระบบ ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เปลืองแรง โดยสามารถเปรียบเทียบการนำเหล็กเส้นตัด ดัด เองหน้าก่อสร้าง กับซื้อแบบสำเร็จรูปได้เลยจากตารางด้านล่าง

ประโยชน์จากการใช้เหล็ก CUT&BEND

  • ลดค่าใช้จ่ายจากการนำเหล็กมาตัดเองเนื่องจากไม่มีเศษเหลือจากการตัด
  • เก็บรักษาง่ายกว่า
  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง
  • ลดต้นทุนค่าเสียหายและการสูญหาย
  • ไซต์งานปลอดภัยเพราะไม่ต้องทำการตัดหรือดัดเหล็กเอง
  • มีการจัดการที่ง่ายขึ้น
  • มีการดัดและตัดที่มีมาตรฐานเดียวกันจากโรงงาน

 

หากผู้รับเหมาหรือฝ่ายจัดซื้อคนไหนสนใจ สามารถสั่งซื้อเหล็ก CUT&BEND ราคาโครงการจากเราได้เลยที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

กดที่เยลลี่เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE@ และ Messenger
สอบถามสินค้าผ่านทาง Facebook Messenger
สอบถามหรือสั่งซื้อผ่าน LINE@