ปูนซีเมนต์ ก่อฉาบที่ใช้สำหรับงานก่อฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะนั้น มีสารพิเศษที่ทำให้มีคุณสมบัติเหมือนกันปูนกาว ที่ช่วยเพิ่มความยึดเกาะของอิฐมวลเบา มีการอุ้มน้ำที่สูง เพื่อลดการหดตัวที่ส่งผลให้เกิดการแตกร้าว อีกทั้งยังมีเนื้อละเอียด เหนียว สามารถฉาบได้ง่ายเพราะมีความลื่นมือ นอกจากนี้ยังมีอัตราการยึดหดที่เหมาะสมกับอิฐมวลเบาอีกด้วย

ปูนซีเมนต์ ก่ออิฐมวลเบา 1 ถุง สามารถก่ออิฐมวลเบาได้กี่ตารางเมตร ?

ปูนก่ออิฐมวลเบา m310 ตรา ทีพีไอ (50 กก.)

หากก่อหนา 3 มิลลิเมตร จะสามารถใช้ก่ออิฐมวลเบาได้ประมาณ 30 ตารางเมตร

ปูนก่ออิฐมวล เสือมอร์ตาร์ 1 ถุง (50 กก.)

หากก่อหนา 3 มิลลิเมตร สามารถใช้ก่ออิฐมวลเบาได้ประมาณ 25-30 ตารางเมตร

ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 1 ถุง (50 กก.)

หากก่อหนา 3 มิลลิเมตร สามารถใช้ก่ออิฐมวลเบาได้ประมาณ 38-40 ตารางเมตร

ปูนก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้ 1 ถุง (40 กก.)

หากก่อหนา 3 มิลลิเมตร สามารถใช้ก่ออิฐมวลเบาได้ประมาณ 26 ตารางเมตร


ปูนซีเมนต์ ฉาบมวลเบา 1 ถุง สามารถฉาบอิฐมวลเบาได้กี่ตารางเมตร ?

ปูนฉาบอิฐมวลเบา m210 ตรา ทีพีไอ (50 กก.)

สามารถฉาบอิฐมวลเบา ได้ในพื้นที่ประมาณ 2.88 ตารางเมตร ที่ความหนา 10 มิลลิเมตร

ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท (50 กก.)

สามารถฉาบอิฐมวลเบา ได้ในพื้นที่ประมาณ 2.90 ตารางเมตร ที่ความหนา 10 มิลลิเมตร

ปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 13 (50 กก.)

สามารถฉาบอิฐมวลเบา ได้ในพื้นที่ประมาณ 2.20 – 2.40 ตารางเมตร ที่ความหนา 10 มิลลิเมตร

ปูนฉาบอิฐมวลเบา 13 ตราลูกดิ่งแดง CP001 (40 กก.)

สามารถฉาบอิฐมวลเบา ได้ในพื้นที่ประมาณ 2.80 ตารางเมตร ที่ความหนา 10 มิลลิเมตร


คำถามหน้ารู้ เกี่ยวกับก่อฉาบมวลเบา

Q : เราสามารถนำ ปูนซีเมนต์ มอร์ตาร์ ประเภทก่อฉาบผนังอิฐมอญ หรืออิฐบล็อกทั่วไป มาใช้ในการก่อและฉาบอิฐมวลเบาได้หรือไม่?

A : ไม่แนะนำ เพราะวัสดุอิฐมวลเบามีลักษณะผิวที่มีการหดตัวมากกว่าอิฐมอญ หรืออิฐบล็อกทั่วไป หากใช้ปูนก่อฉาบทั่วไป อาจส่งผลต่อการยึดและหดของตัวอิฐมวลเบาจนทำให้เกิดการแตกร้าวได้ในที่สุด จึงขอแนะนำให้ใช้ปูนก่อฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ เพื่อความรวดเร็ว ได้มาตรฐาน อีกทั้งงานที่ออกมายังมีความสวยงาม และแข็งแรงอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *