เปิดให้บริการ จ.- ศ. (08.00-17.00 น.)

ปูนซีแพคแบบทนทาน [DURABILITY] ใช้ทำอะไร ที่นี่มีคำตอบ

ปูนซีแพค

ปูนซีแพค เป็นวัสดุที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงทำให้ทุกวันนี้มีคอนกรีตมากมายหลายประเภท และยิ่งเป็นคอนกรีตซีแพค ที่เป็นคอนกรีตที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศไทยก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ สำหรับวงการก่อสร้างอยู่เสมอ คอนกรีตในปัจจุบันจึงมีหลายประเภทเพราะผงซีเมนต์ที่เป็นส่วนผสมนั้นผลิตมาด้วยประโยชน์ที่แตกต่างกัน คอนกรีตซีแพคแบบทนทานจึงมีหลากหลายประเภท เพื่อสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่แตกต่างกัน วันนี้ YELLO จะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้าง และมีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

คอนกรีตซีแพคทนไอทะเล

ชื่อก็บ่งบอกถึงการใช้งานว่าเหมาะสำหรับงานชายฝั่งทะเล เพราะคุณสมบัติที่พัฒนาสำหรับงานชายฝั่งโดยเฉพาะ ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ซึ่งมีอยู่ในน้ำทะเล ไอทะเล น้ำกร่อย น้ำใต้ดิน และ ดินเค็ม ออกแบบถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เพราะสารเหล่านี้จะส่งผลต่อโครงสร้าง ในพื้นที่ ๆ อยู่ในระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 0-15 กิโลเมตร

จากงานวิจัยพบว่าสิ่งก่อสร้างที่หากจากชายฝั่งทะเลในระยะ 5 กิโลเมตร คอนกรีตจะเกิดความเสียหายรวดเร็ว แต่คอนกรีจซีแพค ทนไอทะเลจะช่วยให้ความเสียหาเกิดช้าลง แต่ก็ยังเกิดความเสียหายอยู่ในช่วง 15 กิโลเมตร จึงแบ่งได้การเกิดความเสียหายเป็น 2 ระดับ คือรุนแรง และปานกลาง แต่ข้อควรระวังคือไม่ควรเติมน้ำ เพราะจะทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตไม่เป็นไปตามที่ออกแบบ และควรจี้เขย่าอย่างถูกวิธีตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงในคอนกรีต

การบ่มคอนกรีต ควรทำการบ่มชื้นคอนกรีตทันที หลังจากที่คอนกรีตเริ่มเซ็ตตัว อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่โครงสร้างและอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างพิเศษที่อาจจะต้องใช้วิธีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสมตามหลักที่ถูกต้อง 

ปูนซีแพค ทนดินเค็ม-น้ำเค็ม

ปูนซีแพค ทนดินเค็ม-น้ำเค็มเป็นคอนกรีตที่ออกแบบมา เพื่อให้มีคุณสมบัติ ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ซึ่งสะสมอยู่ในดิน หรือบริเวณแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ดินเค็ม ซึ่งคอนกรีตทนดินเค็มซีแพคได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) สามารถต้าน คลอไรด์ ได้ถึงระดับความเข้มข้น 10,000 - 27,000 ppm และต้านทานซัลเฟตได้ถึงระดับความเข้มข้น 2,200 ppm 

โดยสารดังกล่าว จะส่งผลร้ายต่อโครงสร้างคอนกรีต และจะเร่งปฎิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ทำให้สนิมเกิดได้เร็ว คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลง แต่ข้อควรระวังคือไม่ควรเติมน้ำในคอนกรีต เพราะจะทำให้คุณสมบัติคอนกรีต ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ อีกทั้งควรจี้เขย่าคอนกรีตอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงในคอนกรีต และจะทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรง และคงทนเพิ่มขึ้น 

การบ่มคอนกรีต ควรทำการบ่มชื้นคอนกรีตทันที หลังจากที่คอนกรีตเริ่มเซ็ตตัว อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน  

คอนกรีตซีแพค ทนซัลเฟต 

คอนกรีตซีแพค ทนซัลเฟต มีความสามารถต้านทานซัลเฟตสูงสุด ที่มีอยู่ ในดิน น้ำใต้ดิน น้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยหลักการลดการขยายตัวของคอนกรีตเนื่องจากซัลเฟต ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คอนกรีตแตกร้าว เหล็กเสริมเป็นสนิม มีการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีเนื้อแน่น ต้านทานการซึมผ่านของซัลเฟต โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำที่สุด และผสมวัสดุปอซโซลานในปริมาณที่เหมาะสม 

อีกทั้งยังสะดวก และรวดเร็วในการเทมากกว่า ด้วยอนุภาคที่กลมของปอซโซลาน ทำให้คอนกรีตสามารถลื่นไหล แทรกตัวระหว่างเหล็กเสริมที่หนาแน่นได้ดี แต่ไม่ควรเติมน้ำเพื่อให้คอนกรีตมีความเหลวมากขึ้น เพราะจะทำให้คุณสมบัติคอนกรีต ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ควรจี้เขย่าคอนกรีตอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงในคอนกรีต และจะทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรง และคงทนเพิ่มขึ้น 

คอนกรีตซีแพค พิมายทนดินเค็ม 

คอนกรีตพิมายทนดินเค็มซีแพค เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมา ต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ และ ซัลเฟต ซึ่งสะสมอยู่ในดิน หรือบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ดินเค็ม สามารถต้านทานการซึมผ่านของ คลอไรด์ ได้ถึงระดับความเข้มข้น 10,000 - 27,000 ppm และต้านทานซัลเฟตได้ถึงระดับความเข้มข้น 2,200 ppm คลอไรด์ และ ซัลเฟต จะส่งผลร้ายต่อโครงสร้างคอนกรีต คลอไรด์ จะเร่งปฎิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ทำให้สนิมเกิดได้เร็วขึ้น ส่วนซัลเฟต จะทำปฎิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลงโดยมีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ (Cube) มาตรฐานให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ 240 - 400 กก./ตร.ซม. ข้อควรระวังคือไม่ควรเติมน้ำเพื่อให้คอนกรีตมีความเหลวมากขึ้น เพราะจะทำให้คุณสมบัติคอนกรีต ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้  

ราคาคอนกรีต CPAC

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC(ซีแพค) 400 ksc สูตร Super Plus โม่เล็ก

ราคาคอนกรีต CPAC

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC(ซีแพค) 380 ksc สูตร Super Plus โม่เล็ก

ราคาคอนกรีต CPAC

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC(ซีแพค) 350 ksc สูตร Super Plus โม่เล็ก

ราคาคอนกรีต CPAC

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC(ซีแพค) 320 ksc สูตร Super Plus โม่เล็ก

ราคาคอนกรีต CPAC

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC(ซีแพค) 280 ksc สูตร Super Plus โม่เล็ก

Sale!
ราคาคอนกรีต CPAC

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC(ซีแพค) 240 ksc สูตร Super Plus โม่เล็ก

฿2,485.00
Sale!
ราคาคอนกรีต CPAC

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC(ซีแพค) 400 ksc สูตร Super Plus โม่ใหญ่

฿2,260.00
Sale!
ราคาคอนกรีต CPAC

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC(ซีแพค) 380 ksc สูตร Super Plus โม่ใหญ่

฿2,195.00

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic and Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook Pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save