เปิดให้บริการ จ.- ศ. (08.00-17.00 น.)

ราคาอิฐมวลเบา และเกรดของอิฐมวลเบาที่ควรรู้ 

ราคาอิฐมวลเบา และเกรดของอิฐมวลเบาที่ควรรู้ 

ราคาอิฐมวลเบา เป็นสิ่งที่ช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านต่างก็อยากรู้เพราะจะได้นำไปคิดถึงต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายในการก่อสร้าง แต่อิฐมวลเบาแต่ละชนิดก็มีเกรดที่แตกต่างกัน และแต่ละยี่ห้อมีสูตรผสมที่ไม่เหมือนกัน ก็อาจจะทำให้ราคาแตกต่างกันได้เช่นกัน อิฐมวลเบาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผนังที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

นอกจากความแข็งแรงแล้ว ยังตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการก่อสร้างผนังได้เป็นอย่างดี แต่ ด้วยความนิยมที่มากขึ้น และเทคโนโลยีการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในท้องตลาดมีสินค้าประเภทอิฐมวลเบาเกิดขึ้นมากมายให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน 

ชั้นคุณภาพของอิฐและราคาอิฐมวลเบา 

สำหรับชั้นคุณภาพที่นิยมเลือกใช้งามีแบบชั้นคุณภาพ 2 (G2) และแบบชั้นคุณภาพ 4 (G4) ซึ่งเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะตัวของอิฐแต่ละชั้นคุณภาพนั้น แบบชั้นคุณภาพ 4 (G4) สามารถรับแรงอัดและมีความหนาแน่นที่มากกว่าชั้นคุณภาพ 2 (G2)

โดยอิฐมวลเบา G4 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการก่อสร้างงานโครงการ หรือ บ้านที่อยู่อาศัยที่ต้องการความคงทนแข็งแรง รวมไปถึงงานโครงสร้างที่ต้องการการรับน้ำหนัก และ อาคารสาธารณะ รวมไปถึงอัตราการดูดซึมน้ำ และ ค่าการนำความร้อน ที่ต่ำกว่า อิฐมวลเบา G2 และ G4 ทั่วไป จึงทำให้ อิฐมวลเบา G4 เป็นอิฐก่อผนังที่ช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี 

และแน่นอนว่าอิฐมวลเบา  G4 จะมีราคาที่สูงกว่า G2 อยู่บ้าง แต่ขึ้นอยู่กับขนาดและยี่ห้อในการเลือกซื้อว่ามีราคาที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

ขอใบเสนอราคา>> ขอราคาอิฐมวลเบา ล่าสุด ที่นี่ <<

ความแตกต่างของขนาดทั้งเรื่อง ราคาอิฐมวลเบา และเรื่องการใช้งาน 

อิฐมวลเบาหรือผนังก่ออิฐใดๆ ก็ตาม หากมีความหนามากกว่าย่อมกันความร้อนและกันเสียงได้ดีกว่า ทำให้อิฐมวลเบา หนา 10 ซม. ต้านทานความร้อนได้ดีกว่าอิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. ถึง 2 เท่า นอกจากนี้ อิฐมวลเบา หนา 10 ซม. จะมีระยะเสาเอ็น คานเอ็น ที่ห่างกว่า จึงใช้จำนวนเสาเอ็น คานเอ็นน้อยกว่า อีกทั้งยังแข็งแรงพอที่จะรับแรงกระแทกในการเปิดปิดประตูหน้าต่างได้ สามารถยึดวงกบประตูหน้าต่างเข้ากับอิฐมวลเบารอบช่องเปิดได้เลย โดยไม่ต้องหล่อเสาเอ็นและคานเอ็น ซึ่งนับว่าช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการก่อสร้างได้มาก 

โดยทั่วไป การติดตั้งเสาเอ็น และคานเอ็นจะต้องใช้เวลาในการหล่อและรอให้ปูนแห้ง แต่การก่อผนังอิฐมวลเบาหนา 10 ซม. จะมีอีกทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้ นั่นคือ การใช้คานทับหลังสำเร็จรูปแทนการหล่อเสาเอ็นและคานเอ็น อิฐมวลเบาหนา 10 ซม. มีระยะเสาเอ็นและคานเอ็นที่ห่าง

ทั้งยังไม่ต้องหล่อเสาเอ็นคานเอ็นรอบช่องเปิดด้วย ในส่วนนี้นับว่าช่วยอำนวยความสะดวกและลดเวลาในกระบวนการก่อสร้างเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะใช้คานทับหลังสำเร็จรูปแทนก็ตาม เพราะอิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. จะต้องติดตั้งคานทับหลังสำเร็จรูปรอบช่องเปิด โดยส่วนที่ขนาบด้านข้างจะต้องสูงยาวต่อเนื่องจากพื้นถึงท้องคาน ในขณะที่อิฐมวลเบาหนา 10 ซม. จะใช้เพียงคานทับหลังวางเหนือช่องเปิดเพื่อรองรับอิฐแถวบนเท่านั้น 

ตัวอย่างการใช้งาน อิฐมวลเบา หนา 10 ซม. กับ อิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. 

ผนังอิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. ควบคู่กับคานทับหลังสำเร็จรูป อาศัยเวลาก่อ 15 วัน หากใช้อิฐมวลเบาหนา 10 ซม. แทนอาจใช้เวลาเพียง 7 วันเท่านั้น นับว่าใช้เวลาน้อยลงไม่ต่ำกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะบ้านที่มีช่องเปิดเยอะจะยิ่งเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน อิฐมวลเบาหนา 10 ซม. จะมีราคาวัสดุต่อตารางเมตรสูงกว่า หนา 7.5 ซม. ประมาณ 20 % แต่เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อทั้งหมดแล้ว อิฐมวลเบาหนา 10 ซม. ใช้คานทับหลังน้อยและใช้ระยะเวลาการก่อสั้น ทำให้ประหยัดค่าวัสดุคานทับหลังและค่าแรงได้มาก ส่งผลให้ในท้ายที่สุด ค่าใช้จ่ายในการก่อผนังทั้งระบบอาจถูกกว่าได้ 

ดูภาพรวมแล้ว อิฐมวลเบาหนา 10 ซม. ดูจะมีข้อดีอันโดดเด่นเมื่อเทียบกับอิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. ด้วยระยะเวลาก่อสร้างที่เร็วกว่า รวมถึงการใช้จำนวนคานสำเร็จรูปที่น้อยกว่า จึงอาจทำให้ประหยัดค่าก่อสร้างได้มากกว่า แต่การเลือกใช้งานก็อาจต้องคำนึงถึงบางปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การก่อผนังอิฐมวลเบาด้วย อิฐมวลเบาหนา 10 ซม. เมื่อฉาบปูนทั้งสองด้านแล้วจะมีความหนาผนังรวมมากกว่าความหนาวงกบทั่วไป จึงควรคำนึงถึงรายละเอียดในการออกแบบในส่วนนี้ด้วย

นอกจากนี้ ในบางพื้นที่จัดจำหน่าย อาจสั่งซื้ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม. ได้ง่ายกว่าอิฐมวลเบาหนา 10 ซม. แต่เรื่องนี้อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป หากสั่งซื้อกับ YELLO วัสดุออนไลน์ เพราะเราสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศ และมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอย่างน้อย 3 เจ้า เราจึงมั่นใจได้ว่าเราเป็นผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อให้กับผู้รับเหมา และช่างทั่วประเทศอย่างแท้จริง 

 

 

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

อิฐมวลเบาคิวคอน (QCON) ขนาด 20x60x7.5 ซม. กรุงเทพ ฯ

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

อิฐมวลเบา ตราเพชร ขนาด 7.5 ซม. กรุงเทพ ฯ นนทบุรี ปทุมธานี

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

อิฐมวลเบา ตราเพชร ขนาด 7 ซม. กรุงเทพ ฯ นนทบุรี ปทุมธานี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic and Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook Pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save