เปิดให้บริการ จ.- ศ. (08.00-17.00 น.)

ราคาเหล็กกล่อง ที่ผันผวน กับช่วงเศรษฐกิจในปี 2022 

ราคาเหล็กกล่อง ที่ผันผวน กับช่วงเศรษฐกิจในปี 2022 

ราคาเหล็กกล่อง รวมถึงราคาเหล็กในตลาดค่อนข้างผันผวน โดยสาเหตุมาจากเศรษฐกิจในปีนี้ค่อนข้างได้รับผลกระทบจากหลายอย่าง ทำให้ราคาเหล็กนั้นขึ้นสูง ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างในหลายภาคส่วนเป็นอย่างมาก โดยวันนี้ YELLO ได้ทำการรวบรวมถึงปัจจัยที่ทำให้ราคาเหล็กในปี 2022 มีความผันผวนสูงมาแล้วว่า เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง 

สงครามและราคาน้ำมัน ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาเหล็กกล่องแพงมากขึ้น 

เพราะผลกระทบสงครามและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลราคาเหล็กอาจปรับเพิ่มขึ้นอีก 5% แน่นอนว่าส่งผลผู้วางแผนต่อเติมบ้าน หรือซื้อบ้านใหม่ ต้องเตรียมรับมือราคาที่สูงกว่าเดิม ขณะที่ผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เร่งสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ราคาเดิมลดแรงกระแทกที่จะส่งผลต่อลูกค้าทำให้จากเดิมจะสต็อกให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ประมาณ 1 เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 3-5 เดือน หลังสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้น 

ตัวแทนจำหน่ายปรับราคาเหล็กถี่ขึ้นจากเดิม 

ตัวแทนจำหน่ายแจ้งปรับราคาถี่ขึ้นจากเดิมปีละครั้ง เป็นเฉลี่ยเดือนละครั้ง ส่งผลให้ราคาเหล็ก ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 50-100 นับจากต้นปีที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้รับเหมารายย่อย หลายรายทิ้งสัญญาจ้าง เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าช่วงทำสัญญา หากเดินหน้ารับงานต่อไปจะขาดทุน ไม่คุ้มค่าจ้าง และส่งผลให้ร้านวัสดุก่อสร้างหลายแห่งเริ่มงดให้เครดิตผู้รับเหมารายใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงนี้ 

เมื่อเทียบระหว่างปีนี้และปีที่แล้ว เดือนเมษายนมีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น 8.8%

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2565 เทียบกับเดือนเมษายน 2564 สูงขึ้นร้อยละ 8.8 และยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของราคาต้นทุนวัตถุดิบเป็นสำคัญ อาทิ น้ำมัน ถ่านหิน เหล็ก และอลูมิเนียม ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในต่างประเทศ ประกอบกับการลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิต ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ และราคาวัตถุดิบนำเข้าปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ของโควิด - 19 ก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ภาพรวมอุตสาหกรรมการก่อสร้างเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยการก่อสร้างภาครัฐยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้น 

เหล็กเส้น และเหล็รูปพรรณ รวมถึงเหล็กกล่อง มีอัตราปรับสูงขึ้น 19.3%

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 19.3 จากการปรับตัวสูงขึ้นในเกือบทุกกลุ่มสินค้า เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กบีม เหล็กกล่องต่างก็ปรับตัวสูงขึ้นทุกแบบ 

ราคาเหล็กกล่องในปัจจุบัน มีขนาดและราคาเป็นอย่างไรบ้าง 

ในการซื้อเหล็กล่อง จะต้องพิจารณาปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลต่อราคาประกอบไปด้วย ขนาดหน้าตัด น้ำหนัก และปริมาณ แปลว่ายิ่งเหล็กกล่องมีขนาดหน้าตัดกว้าง และน้ำหนักมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีราคาสูงขึ้น  

โดย YELLO ก็มีราคาเหล็กกล่องคร่าวๆ ที่อัปเดตให้สามารถดูและเทียบราคาอยู่ตลอด แต่ราคาที่แสดงส่วนใหญ่จะเป็นราคาในกรุงเทพและปริมณฑล โดยสามารถเช็คได้ที่ลิงก์ 

ราคา เหล็กกล่องเหลี่ยมแป๊ปเหลี่ยม, ท่อเหลี่ยม, เหล็ก, แป๊ปโปร่ง 

เหล็กรูปพรรณราคา

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องเหลี่ยม 32x32x1.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

เหล็กรูปพรรณราคา

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องเหลี่ยม 25x25x2.0 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

เหล็กรูปพรรณราคา

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องเหลี่ยม 25x25x1.9 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

เหล็กรูปพรรณราคา

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่อง 25x25x1.7 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล (Copy)

เหล็กรูปพรรณราคา

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องเหลี่ยม 25x25x1.7 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

เหล็กรูปพรรณราคา

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่อง เหลี่ยม 100x100x3.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

เหล็กรูปพรรณราคา

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่อง เหลี่ยม 100x100x2.3 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

เหล็กรูปพรรณราคา

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่อง เหลี่ยม 75x75x3.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

ราคาเหล็กกล่องแบน แป๊ปแบน ท่อแบน 

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน JIS 75x38x2.8 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน 50x25x2.7 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน 50x25x2.5 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน 125x50x3.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน 125x75x3.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่อง เหล็กท่อแบน 100x50x3.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กแป๊ปแบน 75x38x2.3 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพฯ ปริมณฑล

โดยหากลูกค้าต้องการราคาเหล็กกล่องในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถเข้ามาสอบถาม YELLO ได้ตลอดเวลา เพราะเราจะทำการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 เจ้าในพื้นที่เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด โดยสามารถเช็คราคาได้เลยที่ 

ขอใบเสนอราคา>กดขอราคาเลยที่นี่<

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic and Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook Pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save