ปูนซีเมนต์ เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญสำหรับงานก่อสร้าง และยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีการในปริมาณมากสำหรับการดำเนินงาน จึงต้องมีการสั่งมาเก็บไว้เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการสั่งในปริมาณมากก็เป็นการลดต้นทุนด้านวัสดุก่อสร้างให้ต่ำลงอีกด้วย

นอกจากนี้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีอายุการใช้งานที่จำกัด จึงต้องมีการเก็บรักษาที่ถูกวิธี และเหมาะสมเพื่อป้องกันความชื้นที่ส่งผลให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว และเสื่อมคุณภาพได้ วันนี้ทาง YELLO ได้รวบรวมเทคนิควิธีการเก็บรักษาปูนซีเมนต์ เพื่อคงคุณภาพ และนำไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดจ้า

การเก็บรักษาปูนซีเมนต์

  1. การเตรียมสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ ให้มีหลังคาคลุม และมีผนังทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นจากภายสภาพอากาศภายนอกที่มาทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดการแข็งตัว
  2. เตรียมฐานมารองให้ปูนซีเมนต์ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 ฟุต เพื่อป้องกันความชื้น และน้ำที่ไหลมาจากบริเวณโดยรอบ เช่น น้ำฝน อาจจะใช้เป็นไม้ หรือพาเลท ก็ได้
  3. ควรวางปูนซีเมนต์กองซ้อนกันประมาณ 5 ชั้น และวางสลับแนวขางอีก 5 ชั้น
  4. ควรแยก และจัดเรียงประเภทของปูนซีเมนต์ที่ต้องนำไปใช้ก่อน และเรียงตามความเก่า-ใหม่
  5. ควรวางกองให้อยู่ห่างจากผนังประมาณ 1 เมตร
  6. หากมีความจำเป็นต้องเก็บกลางแจ้ง ควรหาไม้มาทำเป็นฐานรองเพื่อไม่ให้ปูนซีเมนต์สำผัสกับพื้นโดยตรง และใช้พลาสติก หรือผ้าใบมาคลุมเพื่อกันความชื้น น้ำค้าง และน้ำฝน

ข้อควรระวังในการเก็บ ปูนซีเมนต์

ไม่ควรเก็บปูนซีเมนต์นานเกิน 2 เดือน และหากเป็นหน้าฝนไม่ควรเกิน 1 เดือน

เนื่องจากปูนซีเมนต์นั้นเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความไวต่อความชื้นสูง ดังนั้นการเก็บรักษาจึงต้องเก็บในที่แห้ง และปราศจากความชื้น ทาง YELLO หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ และใช้วัสดุก่อสร้างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดการสูญเสียที่น้อยที่สุดจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *