สวัสดีพี่ ๆ ผู้รับเหมาและจัดซื้อชาวไทยทุกท่าน หากเราพูดถึง “ราคาคอนกรีต” ที่เราสั่งใช้งานกันอยู่เป็นประจำนั้น พี่ ๆ เคยส่งสัยไหมว่าโดยปกติแล้ว ในแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิภาค มีราคาอยู่ในช่วงประมาณเท่าไรกันบ้าง หรือในแต่โซนมีการใช้คอนกรีตกันมากน้อยแค่ไหน สำหรับบทความนี้ทางทีมงาน YELLO วัสดุก่อสร้างจะมานำเสนอข้อมูล ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ และปริมาณการใช้งานในแต่ละโซนให้พี่ ๆ ได้ทราบกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลของคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc (cube) จากผู้ใช้งาน BUILK ทั่วประเทศไทย

โดยทั่วไปแล้ว ราคาขอคอนกรีตผสมเสร็จของแต่พื้นที่ จะมีเกณฑ์ในการตั้งราคาในที่คล้ายๆ กัน โดยที่ผู้จำหน่ายจะกำหนดราคาโดยประเมิณจากระยะทางระหว่างไซต์งานและแพล้นคอนกรีต ซึ่งจะมีช่วงราคามากน้อย แตกต่างกันออกไป และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางปริมาณ คุณภาพ กำลังอัด วัตถุดิบ และคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ในแต่ละแบรนด์อีกด้วย อย่างเช่น คุณสมบัติกันซึม เทใต้น้ำได้ หรือแข็งพิเศษ เป็นต้น

สำหรับบทความนี้ทาง YELLO วัสดุก่อสร้าง จะนำเสนอข้อมูล ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ แรงอัด 240 ksc (cube) ซึ่งจะแบ่งเป็นราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ยของพื้นที่ภาคตะวันออก และตะวันตก ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มิถุนายน 2564 มาให้ พี่ ๆ ได้ทราบกัน ซึ่งครั้งนี้ข้อมูลแต่ละจังหวัดอาจจะมีไม่มากเท่ากับภูมิภาคอื่น ๆ จึงขอรวมทั้งสองภูมิภาคไว้ในบทความเดียวกันนะคะ

สรุปราคาคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc ภาคตะวันออก

ราคาคอนกรีต

จังหวัด ราคาต่ำสุด (บาท/คิว ราคาสูงสุด (บาท/คิว) ราคาเฉลี่ย (บาท/คิว)
จันทบุรี 1,599.00 2,415.00 2,102.65
ฉะเชิงเทรา 1,314.50 2,500.00 1,804.50
ชลบุรี 1,363.00 2,800.00 1,598.94
ตราด 1,728.98 2,850.00 2,506.91
ระยอง 1,439.25 2,244.18 1,570.71
สระแก้ว 2,600.00 2,610.00 2,609.09

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 3 จังหวัดแรกของภาคตะวันออกที่มีราคาคอนกรีตเฉลี่ยต่ำที่สุดคือจังหวัด ระยอง ซึ่งมีราคาต่อคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,570.71 บาท รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี 1,598.94 บาท และ ฉะเชิงเทรา 1,804.50 บาท ตามลำดับ

ตารางสัดส่วนการใช้งานปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ ประจำภาคตะวันออก

จังหวัด สัดส่วนการใช้ปริมาณคอนกรีต
จันทบุรี 9.11%
ฉะเชิงเทรา 4.21%
ชลบุรี 23.98%
ตราด 2.18%
ระยอง 58.12%
สระแก้ว 2.40%

สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้ปริมาณคอนกรีต แรงอัด 240 ksc มากที่สุดในโซนภาคใต้ก็คือจังหวัด ระยอง ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จอยู่ถึง 58.12% รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี 23.98%และ จังหวัดจันทบุรี 9.11% ตามลำดับ

สรุปราคาคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc ภาคตะวันตก

จังหวัด ราคาต่ำสุด (บาท/คิว ราคาสูงสุด (บาท/คิว) ราคาเฉลี่ย (บาท/คิว)
กาญจนบุรี 1,588.79 2,790.00 1,799.25
ตาก 1,720.00 1,750.00 1,747.86
ประจวบคีรีขันธ์ 1,600.00 1,970.00 1,667.66
เพชรบุรี 1,495.22 1,750.00 1,591.90
ราชบุรี 1,500.00 1,872.50 1,604.93
สระแก้ว 2,600.00 2,610.00 2,609.09

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 3 จังหวัดแรกของภาคตะวันออกที่มีราคาคอนกรีตเฉลี่ยต่ำที่สุดคือจังหวัด เพชรบุรี ซึ่งมีราคาต่อคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,591.90 บาท รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี 1,604.93 บาท และ ประจวบคีรีขันธ์ 1,667.66 บาท ตามลำดับ

ตารางสัดส่วนการใช้งานปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ ประจำภาคตะวันตก

จังหวัด สัดส่วนการใช้ปริมาณคอนกรีต
ราชบุรี 4%
เพชรบุรี 9.8%
กาญจนบุรี 5.8%
ตาก 4.2%
ประจวบคีรีขันธ์ 76.2%

สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้ปริมาณคอนกรีต แรงอัด 240 ksc มากที่สุดในโซนภาคใต้ก็คือจังหวัด ระยอง ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จอยู่ถึง 76.2% รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี 9.8และ จังหวัดกาญจนบุรี 4.2% ตามลำดับ

 

Leave a Reply