ราคาคอนกรีต ภาคอีสาน

สวัสดีพี่ ๆ ผู้รับเหมาและจัดซื้อชาวไทยทุกท่าน หากเราพูดถึง “ราคาคอนกรีต” ที่เราสั่งใช้งานกันอยู่เป็นประจำนั้น พี่ ๆ เคยส่งสัยไหมว่าโดยปกติแล้ว ในแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิภาค มีราคาอยู่ในช่วงประมาณเท่าไรกันบ้าง หรือในแต่โซนมีการใช้คอนกรีตกันมากน้อยแค่ไหน สำหรับบทความนี้ทางทีมงาน YELLO วัสดุก่อสร้างจะมานำเสนอข้อมูล ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ และปริมาณการใช้งานในแต่ละโซนให้พี่ ๆ ได้ทราบกัน ซึ่งจะเป็นข้อมูลของคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc (cube) จากผู้ใช้งาน BUILK ทั่วประเทศไทย

โดยทั่วไปแล้ว ราคาขอคอนกรีตผสมเสร็จของแต่พื้นที่ จะมีเกณฑ์ในการตั้งราคาในที่คล้ายๆ กัน โดยที่ผู้จำหน่ายจะกำหนดราคาโดยประเมิณจากระยะทางระหว่างไซต์งานและแพล้นคอนกรีต ซึ่งจะมีช่วงราคามากน้อย แตกต่างกันออกไป และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางปริมาณ คุณภาพ กำลังอัด วัตถุดิบ และคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ในแต่ละแบรนด์อีกด้วย อย่างเช่น คุณสมบัติกันซึม เทใต้น้ำได้ หรือแข็งพิเศษ เป็นต้น

สำหรับบทความนี้ทาง YELLO วัสดุก่อสร้าง จะนำเสนอข้อมูล ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ แรงอัด 240 ksc (cube) ซึ่งจะแบ่งเป็นราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ยของพื้นที่ภาคอีสาน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มิถุนายน 2564 มาให้ พี่ ๆ ได้ทราบกันนะคะ

สรุปราคาคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มิถุนายน 2564

จังหวัด ราคาต่ำสุด (บาท/คิว ราคาสูงสุด (บาท/คิว) ราคาเฉลี่ย (บาท/คิว)
กาฬสินธุ์ 1,800 2,200 2,005
ขอนแก่น 1,729 2,405 1,904
นครพนม 1,670 2,290 1,827
นครราชสีมา 1,374 2,270 1,692
บึงกาฬ 1,750 2,330 1,971
บุรีรัมย์ 1,729 1,950 1,839
มหาสารคาม 1,800 2,160 1,943
มุกดาหาร 1,530 2,100 1,605
ยโสธร 1,870 2,110 1,984
ร้อยเอ็ด 1,741 2,660 1,958
เลย 1,700 2,080 1,818
ศรีสะเกษ 1,760 2,292 1,965
สกลนคร 1,600 2,250 1,827
สุรินทร์ 1,540 2,775 1,746
หนองคาย 1,495 2,000 1,683
หนองบัวลำภู 1,600 1,900 1,703
อำนาจเจริญ 1,980 2,650 2,095
อุดรธานี 1,542 2,730 1,695
อุบลราชธานี 1,600 2,487 1,967

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 3 จังหวัดแรกของภาคเหนือ ที่มีราคาคอนกรีตเฉลี่ยต่ำที่สุดคือจังหวัด มุกดาหาร ซึ่งมีราคาต่อคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,605 บาท รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย 1,683 บาท และ นครราชสีมา 1,692 บาท ตามลำดับ

ตารางสัดส่วนการใช้งานปริมาณคอนกรีต ประจำภาคอีสาน

จังหวัด สัดส่วนการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จ
กาฬสินธุ์ 0.78%
ขอนแก่น 0.81%
นครพนม 2.05%
นครราชสีมา 12.78%
บึงกาฬ 0.56%
บุรีรัมย์ 0.50%
มหาสารคาม 1.56%
มุกดาหาร 2.94%
ยโสธร 0.38%
ร้อยเอ็ด 1.99%
เลย 2.76%
ศรีสะเกษ 22.12%
สกลนคร 9.47%
สุรินทร์ 3.81%
หนองคาย 3.66%
หนองบัวลำภู 2.04%
อำนาจเจริญ 3.61%
อุดรธานี 4.27%
อุบลราชธานี 23.91%

สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้ปริมาณคอนกรีต แรงอัด 240 ksc มากที่สุดในโซนภาคใต้ก็คือจังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งมีสัดส่วนการใช้ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จอยู่ที่ 23.91% รองลงมาคือจังหวัดศรีสะเกษ 22.12และ จังหวัดนครราชสีมา 12.78% ตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *