การเลือกถังเก็บน้ำ

         ถังเก็บน้ำมีหน้าที่สำรองน้ำไว้ใช้ตอนน้ำไม่ไหล สามารถใช้ร่วมกับระบบจ่ายน้ำทั้งแบบจ่ายขึ้นและจ่ายลง (up feed & down feed) แต่สำหรับบางบ้านที่ไม่ได้มีปริมาณการใช้น้ำภายในบ้านมากนัก และไม่ได้ต้องการใช้ปั๊มน้ำ ก็สามารถใช้น้ำจากระบบประปาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งถังเก็บน้ำก็ได้ เพียงแต่อาจจะต้องประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้เวลาที่น้ำไม่ไหลเท่านั้นเอง

         สำหรับการเลือกขนาดถังเก็บน้ำ จะพิจารณาจากจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในบ้านและระยะเวลาในการกักเก็บสำรองน้ำเอาไว้ใช้ โดยจากข้อมูลของการประปานครหลวง ผู้ที่พักอาศัยในเขตนครหลวงจะใช้น้ำเฉลี่ย 200 ลิตรต่อคนต่อวัน (ผู้ที่พักอาศัยในเขตเทศบาลจะใช้น้ำเฉลี่ย 120 ลิตรต่อคนต่อวัน และผู้ที่พักอาศัยแถบชานเมืองจะใช้น้ำเฉลี่ย 70 ลิตรต่อคนต่อวัน:  ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค) ดังนั้นปริมาณน้ำดีที่จะกักเก็บสำรองไว้ใช้จะเท่ากับ

จำนวนผู้พักอาศัย X ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อวัน X ระยะเวลาที่ต้องการสำรองน้ำไว้ใช้ (ประมาณ 3 วัน)

ชนิดของถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

เป็นถังที่มีความแข็งแรงสามารถสร้างได้ทั้งแบบอยู่บนดิน และใต้ดิน แต่มีน้ำหนักมาก และต้องระวังเรื่องการรั่วซึม ดังนั้นต้องทำระบบกันซึมและต้องเลือกชนิดที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

ถังเก็บน้ำสแตนเลส

เป็นถังน้ำสำเร็จรูปโดยใช้สแตนเลสเกรดสูงที่ไม่เป็นสนิม มีความทนทานต่อการใช้งาน ผิวมันวาว หรูหรา ดูสวยงาม ทำความสะอาดภายในถังได้ง่าย เนื่องจากมีรูถ่ายน้ำอยู่บริเวณก้นถัง มีขาตั้งบริเวณก้นถังเพื่อป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นจากการสัมผัสความชื้นของดิน แต่มีข้อจำกัดคือ ควรใช้กับน้ำสะอาดหรือน้ำประปาเท่านั้น ไม่เหมาะกับน้ำกร่อยหรือน้ำบาดาล เนื่องจากวัสดุไม่ทนต่อกรดและด่างและควรระมัดระวังสนิมที่อาจเกิดขึ้นได้ตามรอยเชื่อม

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

เป็นถังเก็บน้ำสำเร็จรูปมีราคาค่อนข้างสูง ใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกหักง่าย มีน้ำหนักเบา ไม่เกิดสนิม รับแรงดันได้ดี และไม่เป็นพิษกับน้ำ ใช้ได้กับทั้งน้ำสะอาด และน้ำกร่อย สามารถติดตั้งได้ทั้งบนดินและใต้ดิน แต่ถังชนิดนี้จะไม่มีขาตั้ง ดังนั้นอาจไม่ค่อยสะดวกในการทำความสะอาด

ถังเก็บน้ำ PE (โพลิเมอร์ชนิดไม่ทึบแสง)

ถังชนิดนี้เป็นพลาสติกที่ไม่ทึบแสง ทำให้แสงสามารถส่องผ่านตัวถึงได้ ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง หรือที่ที่มีแสงส่อง มีโอกาสเกิดตะไคร่น้ำภายในถังได้ สามารถรับแรงดัน ได้ดีมีน้ำหนักเบา ใช้ติดตั้ง ได้ทั้งบนดินและใต้ดิน แต่เป็นถังที่เหมาะกับการใช้งานแบบชั่วคราว อายุการใช้งานไม่นาน แต่ก็มีราคาไม่แพง

ตำแหน่งในการติดตั้งถังเก็บน้ำ  

โดยทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินและใต้ดิน

          การติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

วิธีนี้เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับกับการติดตั้ง อาจติดตั้งบนพื้นดิน หรือบนอาคาร หรือติดตั้งบนหอสูง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการใช้แรงดันน้ำ สำหรับแจกจ่ายให้ส่วนต่างๆ ของอาคาร วิธีนี้มีข้อดีคือ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุง และการเคลื่อนย้ายสามารถทำได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียคืออาจทำให้ดูไม่เรียบร้อยและไม่สวยงามนัก

สำหรับชนิดของถังน้ำที่เหมาะสมกับการติดตั้งแบบนี้คือ ถังเก็บน้ำสแตนเลส และถังเก็บน้ำพลาสติกชนิดติดตั้งบนดิน

          การติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน

ใช้ในกรณีที่บ้านหรืออาคารมีพื้นที่จำกัด และต้องการให้ดูเรียบร้อยสวยงาม โดยอาคารนั้นต้องมีโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักได้เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การก่อสร้างและการเลือกชนิดของถังต้องมีความละเอียดรอบคอบ และศึกษาคู่มือการติดตั้งก่อนการติดตั้ง สำหรับเรื่องการบำรุงดูแลรักษาต้องระวังมากกว่าการติดตั้งบนดิน  และทำความสะอาดได้ยากกว่า รวมทั้งวิธีการของการติดตั้งวิธีค่อนข้างสูง

สำหรับชนิดของถังน้ำที่เหมาะสมกับการติดตั้งแบบนี้คือ ถังเก็บน้ำคอนกรีต และถังเก็บน้ำพลาสติกชนิดฝังดินผลิตจากไฟเบอร์กลาส

ปัจจัยในการเลือกติดตั้งถังเก็บน้ำ

สำหรับปัจจัยที่เราควรคำนึงถึงในการเลือกติดตั้งถังน้ำ คือ

  •  อายุการใช้งานของถังเก็บน้ำ เนื่องจากถังเก็บน้ำแต่ชนิดมีอายุการใช้งาน และราคาที่แตกต่างกันออกไป
  • ขนาดและจำนวนถังเก็บน้ำ  ซึ่งต้องพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ต้องการเก็บสำรองที่พอเพียงต่อการใช้งาน สำหรับบ้านพักอาศัยจะใช้น้ำที่ประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน
  • พื้นที่สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำ
  • ความสะดวกสบายในการติดตั้ง การดูแลรักษาและทำความสะอาด
  • ระบบท่อที่เชื่อมต่อถังเก็บน้ำจะต้องดีมีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง เช่นน้ำรั่ว หรือชำรุด เป็นต้น

 

สนใจซื้อถังเก็บน้ำราคาโครงการ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก

http://www.scgbuildingmaterials.com/th/HomeConsult/Blog/new-home/ระบบน้ำประปาภายในบ้าน-เรื่องสำคัญควรเข้าใจ-ตอนที่4.aspx

http://www.moderntankshop.com/article/2/เลือกถังเก็บน้ำแบบไหนดี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *