เปิดให้บริการ จ.- ศ. (08.00-17.00 น.)

แนวโน้มราคาเหล็กกล่อง ปี 2561

แนวโน้มราคาเหล็กกล่อง2561
แนวโน้มราคาเหล็กกล่อง2561
แนวโน้มราคาเหล็กกล่อง2561

สำหรับพี่ๆ ผู้รับเหมาและพี่ๆ จัดซื้อที่อยากจะทราบแนวโน้มราคาเหล็กกล่องในปี 2561 ซึ่งเป็นราคากลางการประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อและต่อรองกับผู้ขาย โดยเหล็กกล่องนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Square Steel Tube)

เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาว 6,000 มิลลิเมตร/เส้น ขนาดความยาวต้องวัดได้หน่วยมิลลิเมตร ผิดพลาดไม่เกิน 2% มีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยม มีมุมฉากที่เรียบคม ขนาดต้องเท่ากันทุกเส้น เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต และเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก เช่น เสา,นั่งร้าน เป็นต้น

2. เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน หรือเหล็กแป๊บแบน (Rectangular Steel Tube)

เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาว 6,000 มิลลิเมตร/เส้น เหล็กแป๊บแบน มีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบไม่หยาบ ขนาดความยาวต้องวัดได้หน่วยมิลลิเมตรผิดพลาดไม่เกิน 2% ขนาดต้องเท่ากันทุกเส้น เหมาะสำหรับงานก่อสร้างสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น เสา,นั่งร้าน,ประตู เป็นต้น

คลังข้อมูลเรื่องเหล็กรูปพรรณ อ่านต่อ >>คลิก<<

ตารางแนวโน้มราคาเหล็กกล่อง ปี 2561

 

ขนาดของเหล็กกล่องราคาเฉลี่ยของเหล็กกล่อง
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 1.2197.54
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 1.4264.35
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 1.7354.54
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 2314.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 2.3390.50
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 2.8437.74
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 3484.72
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 3.2475.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา ไม่ระบุ332.50
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*3/4 หนา 1.7230.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา 1.2203.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา 1.4222.80
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา 1.7267.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา 2.3321.25
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา ไม่ระบุ225.75
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 1128.97
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 1.2143.40
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 1.4162.21
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 1.7168.97
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 2195.61
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 2.3241.84
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา ไม่ระบุ155.16
เหล็กกล่องขนาด 1*2 หนา 2.3349.53
เหล็กกล่องขนาด 2 3/8*2 3/8 หนา 2.3600.00
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 1195.87
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 1.2228.42
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 1.4261.64
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 1.7288.41
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 2305.77
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 2.3353.90
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 2.8408.00
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา ไม่ระบุ243.04
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 1.2290.97
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 1.4484.18
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 1.7382.12
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 2421.66
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 2.3474.06
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 3.2657.19
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 4.5465.00
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา ไม่ระบุ307.08
เหล็กกล่องขนาด 2*4 หนา 3.21,003.74
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 1.2515.99
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 1.4678.61
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 1.7429.82
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 2480.72
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 2.3536.58
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 3429.23
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 3.2735.81
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา ไม่ระบุ449.50
เหล็กกล่องขนาด 3*1 3/4 หนา 2580.00
เหล็กกล่องขนาด 3*1 3/4 หนา 2.3664.01
เหล็กกล่องขนาด 3*1 3/4 หนา 3.2834.58
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 1.4386.00
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 1.5545.00
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 1.7571.98
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 2586.57
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 2.3748.09
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 3.21,075.15
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 3.5937.00
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 4.51,400.00
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา ไม่ระบุ672.50
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา 1.2131.23
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา 1.4127.00
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา 1.7260.99
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา 2238.32
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา ไม่ระบุ123.33
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 1.2445.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 1.4543.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 1.7591.51
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 2665.83
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 2.3742.80
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 2.5826.17
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 2.81,011.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 3850.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 3.2928.84
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 4925.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 4.51,405.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา ไม่ระบุ630.10
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 1.4752.00
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 1.7777.88
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 2881.62
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 2.31,040.86
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 2.51,120.00
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 2.81,260.00
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 3.21,401.12
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา ไม่ระบุ1,115.35
เหล็กกล่องขนาด 5*2 หนา 2816.50
เหล็กกล่องขนาด 5*2 หนา 2.3961.00
เหล็กกล่องขนาด 5*2 หนา 3.21,300.00
เหล็กกล่องขนาด 5*2 หนา ไม่ระบุ1,220.00
เหล็กกล่องขนาด 5*3 หนา 2.3960.00
เหล็กกล่องขนาด 5*3 หนา 3.21,403.64
เหล็กกล่องขนาด 5*5 หนา 2.81,650.00
เหล็กกล่องขนาด 5*5 หนา 3.21,877.65
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 1.7897.20
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 2935.00
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 2.3996.06
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 31,390.00
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 3.21,435.74
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 4.51,955.00
เหล็กกล่องขนาด 6*3 หนา 3.61,520.00
เหล็กกล่องขนาด 6*3 หนา 41,960.00
เหล็กกล่องขนาด 6*3 หนา 4.52,150.00
เหล็กกล่องขนาด 6*4 หนา 2.81,765.00
เหล็กกล่องขนาด 6*6 หนา 3.22,194.56
เหล็กกล่องขนาด 6*6 หนา 42,670.00
เหล็กกล่องขนาด 6*6 หนา 4.52,941.44
เหล็กกล่องขนาด 8*2 หนา 3.21,822.43
เหล็กกล่องขนาด 8*4 หนา 3.22,093.46
เหล็กกล่องขนาด 8*4 หนา 4.53,000.00
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา 43,725.00
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา 4.53,875.00
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา 66,388.30
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา 75,940.00
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา ไม่ระบุ8,250.00

สามารถซื้อเหล็กกล่องราคาโครงการได้ที่

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytic and Facebook Pixel

    เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook Pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save