แนวโน้มราคาเหล็กกล่อง2561
แนวโน้มราคาเหล็กกล่อง2561

สำหรับพี่ๆ ผู้รับเหมาและพี่ๆ จัดซื้อที่อยากจะทราบแนวโน้มราคาเหล็กกล่องในปี 2561 ซึ่งเป็นราคากลางการประเมินค่าใช้จ่ายในการซื้อและต่อรองกับผู้ขาย โดยเหล็กกล่องนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Square Steel Tube)

เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาว 6,000 มิลลิเมตร/เส้น ขนาดความยาวต้องวัดได้หน่วยมิลลิเมตร ผิดพลาดไม่เกิน 2% มีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยม มีมุมฉากที่เรียบคม ขนาดต้องเท่ากันทุกเส้น เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต และเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ มีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก เช่น เสา,นั่งร้าน เป็นต้น

2. เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน หรือเหล็กแป๊บแบน (Rectangular Steel Tube)

เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาว 6,000 มิลลิเมตร/เส้น เหล็กแป๊บแบน มีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบไม่หยาบ ขนาดความยาวต้องวัดได้หน่วยมิลลิเมตรผิดพลาดไม่เกิน 2% ขนาดต้องเท่ากันทุกเส้น เหมาะสำหรับงานก่อสร้างสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น เสา,นั่งร้าน,ประตู เป็นต้น

คลังข้อมูลเรื่องเหล็กรูปพรรณ อ่านต่อ >>คลิก<<

ตารางแนวโน้มราคาเหล็กกล่อง ปี 2561

 

ขนาดของเหล็กกล่อง ราคาเฉลี่ยของเหล็กกล่อง
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 1.2 197.54
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 1.4 264.35
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 1.7 354.54
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 2 314.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 2.3 390.50
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 2.8 437.74
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 3 484.72
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา 3.2 475.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*1 1/2 หนา ไม่ระบุ 332.50
เหล็กกล่องขนาด 1 1/2*3/4 หนา 1.7 230.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา 1.2 203.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา 1.4 222.80
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา 1.7 267.00
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา 2.3 321.25
เหล็กกล่องขนาด 1 1/4*1 1/4 หนา ไม่ระบุ 225.75
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 1 128.97
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 1.2 143.40
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 1.4 162.21
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 1.7 168.97
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 2 195.61
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา 2.3 241.84
เหล็กกล่องขนาด 1*1 หนา ไม่ระบุ 155.16
เหล็กกล่องขนาด 1*2 หนา 2.3 349.53
เหล็กกล่องขนาด 2 3/8*2 3/8 หนา 2.3 600.00
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 1 195.87
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 1.2 228.42
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 1.4 261.64
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 1.7 288.41
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 2 305.77
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 2.3 353.90
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา 2.8 408.00
เหล็กกล่องขนาด 2*1 หนา ไม่ระบุ 243.04
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 1.2 290.97
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 1.4 484.18
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 1.7 382.12
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 2 421.66
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 2.3 474.06
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 3.2 657.19
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา 4.5 465.00
เหล็กกล่องขนาด 2*2 หนา ไม่ระบุ 307.08
เหล็กกล่องขนาด 2*4 หนา 3.2 1,003.74
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 1.2 515.99
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 1.4 678.61
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 1.7 429.82
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 2 480.72
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 2.3 536.58
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 3 429.23
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา 3.2 735.81
เหล็กกล่องขนาด 3*1 1/2 หนา ไม่ระบุ 449.50
เหล็กกล่องขนาด 3*1 3/4 หนา 2 580.00
เหล็กกล่องขนาด 3*1 3/4 หนา 2.3 664.01
เหล็กกล่องขนาด 3*1 3/4 หนา 3.2 834.58
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 1.4 386.00
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 1.5 545.00
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 1.7 571.98
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 2 586.57
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 2.3 748.09
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 3.2 1,075.15
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 3.5 937.00
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา 4.5 1,400.00
เหล็กกล่องขนาด 3*3 หนา ไม่ระบุ 672.50
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา 1.2 131.23
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา 1.4 127.00
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา 1.7 260.99
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา 2 238.32
เหล็กกล่องขนาด 3/4*3/4 หนา ไม่ระบุ 123.33
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 1.2 445.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 1.4 543.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 1.7 591.51
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 2 665.83
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 2.3 742.80
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 2.5 826.17
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 2.8 1,011.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 3 850.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 3.2 928.84
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 4 925.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา 4.5 1,405.00
เหล็กกล่องขนาด 4*2 หนา ไม่ระบุ 630.10
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 1.4 752.00
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 1.7 777.88
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 2 881.62
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 2.3 1,040.86
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 2.5 1,120.00
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 2.8 1,260.00
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา 3.2 1,401.12
เหล็กกล่องขนาด 4*4 หนา ไม่ระบุ 1,115.35
เหล็กกล่องขนาด 5*2 หนา 2 816.50
เหล็กกล่องขนาด 5*2 หนา 2.3 961.00
เหล็กกล่องขนาด 5*2 หนา 3.2 1,300.00
เหล็กกล่องขนาด 5*2 หนา ไม่ระบุ 1,220.00
เหล็กกล่องขนาด 5*3 หนา 2.3 960.00
เหล็กกล่องขนาด 5*3 หนา 3.2 1,403.64
เหล็กกล่องขนาด 5*5 หนา 2.8 1,650.00
เหล็กกล่องขนาด 5*5 หนา 3.2 1,877.65
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 1.7 897.20
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 2 935.00
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 2.3 996.06
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 3 1,390.00
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 3.2 1,435.74
เหล็กกล่องขนาด 6*2 หนา 4.5 1,955.00
เหล็กกล่องขนาด 6*3 หนา 3.6 1,520.00
เหล็กกล่องขนาด 6*3 หนา 4 1,960.00
เหล็กกล่องขนาด 6*3 หนา 4.5 2,150.00
เหล็กกล่องขนาด 6*4 หนา 2.8 1,765.00
เหล็กกล่องขนาด 6*6 หนา 3.2 2,194.56
เหล็กกล่องขนาด 6*6 หนา 4 2,670.00
เหล็กกล่องขนาด 6*6 หนา 4.5 2,941.44
เหล็กกล่องขนาด 8*2 หนา 3.2 1,822.43
เหล็กกล่องขนาด 8*4 หนา 3.2 2,093.46
เหล็กกล่องขนาด 8*4 หนา 4.5 3,000.00
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา 4 3,725.00
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา 4.5 3,875.00
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา 6 6,388.30
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา 7 5,940.00
เหล็กกล่องขนาด 8*8 หนา ไม่ระบุ 8,250.00

สามารถซื้อเหล็กกล่องราคาโครงการได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *