ข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใส่เข้ามาในระบบ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มุ่งหมายจะให้ความเข้าใจว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล ส่งต่อ และเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานแค่ไหน

บริการของเรา

  • ลงสินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ให้กับพาร์ทเนอร์
  • เช็คราคาและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างออนไลน์
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวงการก่อสร้าง

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลต่างๆออกจากระบบ ซึ่งจะเก็บรักษาไว้บน AWS Cloud Service และ RUK-COM Hosting Service โดยมีรูปแบบการเก็บข้อมูลแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้
-ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาโดยอัตโนมัติ เช่น Cookies ภาษาของอุปกรณ์ IP Address
-ข้อมูลที่คุณกรอกไว้ในระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
-ข้อมูลเชิงพฤติกรรมในรูปแบบไม่ระบุตัวตน เช่น ระยะเวลาการเข้าใช้งานระบบ กลุ่มประเทศที่เข้าใช้งานระบบ

ความยินยอมให้ YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์ ประมวลผลข้อมูลการบริหารการขาย เพื่อใช้ยืนยันตนในระบบ

เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการบริหารการขาย
เพื่อให้ฝ่ายขาย สามารถให้บริการตามสัญญาการให้บริการ ระบบบริหารงานขาย

ความยินยอมให้ YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์ และบริการในเครือของ Builk One Group พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ในเครือของ BUILK ONE GROUP ทุกผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ฝ่ายเอนจิเนียร์ ดูแล และพัฒนาแพลตฟอร์มให้เหมาะสมต่อการใช้งานกับผู้ใช้งานทุกคน
เพื่อให้ฝ่ายงานธุรกิจ พัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น

ความยินยอมให้ YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เพื่อให้ฝ่ายการตลาด แจ้งข่าวสารกลับให้คุณ

ความยินยอมให้ YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เพื่อให้ฝ่ายการตลาด แจ้งข่าวสารกลับให้คุณ
เพื่อให้ฝ่ายการตลาด ทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ