Showing all 8 results

ราคาปูนซีเมนต์ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563

จำหน่าย ปูนซีเมนต์ทุกแบรนด์ ปูนทีพีไอ ปูนเสือ ปูนนกอินทรีย์ และปูนลูกดิ่ง ราคาโครงการ

ราคาปูนต่อถุง

ราคาปูนซีเมนต์ เขียว ทีพีไอ 82 บาท/ถุง

ราคาปูนซีเมนต์ แดง ทีพีไอ 101 บาท/ถุง

ราคาปูนซีเมนต์ ทีพีไอ เทปรับระดับ M400 57 บาท/ถุง

ราคาปูนซีเมนต์ ก่ออิฐมวลเบา ทีพีไอ M310 125 บาท/ถุง

ราคาปูนซีเมนต์ ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ M300 57 บาท/ถุง

ราคาปูนซีเมนต์ ฉาบมวลเบา ทีพีไอ M210 74 บาท/ถุง

ราคาปูนซีเมนต์ ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ 68 บาท/ถุง

ปริมาณการจัดส่งปูนซีเมนต์ในแต่ละเที่ยว

รถ 6 ล้อ จัดส่งเปูนซีเมนต์เที่ยวละ 200 ถุง

รถเทรลเลอร์ จัดส่งปูนซีเมนต์เที่ยวละ 640 ถุง

ราคา ปูนซีเมนต์ วันนี้ เป็นราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ราคาสามารถเปลี่ยงแปลงได้ตลอดตามราคาวัตถุดิบ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ผู้รับเหมา และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ฝ่ายจัดซื้อสามารถใช้ราคาที่แสดงเพื่อประมาณการณ์ราคาวัสดุก่อสร้าง และขอใบเสนอราคา เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้ที่ YELLO วัสดุก่อสร้าง สามารถขอราคาผ่านระบบออนไลน์ได้เลยที่