Showing 1–12 of 13 results

ไม้พื้นลามิเนต ไม้พื้นสำเร็จรูป ยี่ห้อ UNIX

ไม้พื้นลามิเนต คือ ไม้พื้นสำเร็จรูปที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตโดยนำเศษของไม้จริง มาบดให้เนื้อละเอียด จนกลายเป็นเส้นใย หลังจากนั้นนำมาผสมกับเรซินอัดด้วยความร้อน และแรงดันสูงจนเกิดเป็นวัสดุไม้พื้นลามิเนต ทำให้ตัววัสดุมีความทนทานต่อแรงกดดัน เป็นไม้พื้นที่แข็งแรงทนทาน และสามารถป้องกันแมลงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเคลือบสารพิเศษทำให้ทนทานต่อลอยขีดข่วนสูง รวมถึงสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

วิธีการคำนวณหาปริมาณที่ต้องใช้ต่อพื้นที่สำหรับ ไม้พื้นลามิเนต

จำนวนแผ่นที่ใช้สำหรับด้านยาว : ความยาวของพื้นที่/ความยาวของไม้พื้นลามิเนต

จำนวนแผ่นที่ใช้สำหรับด้านกว้าง : ความกว้างของพื้นที่/ความยาวของไม้พื้นลามิเนต

จำนวนแผ่นที่ต้องใช้ทั้งหมด : จำนวนแผ่นด้านยาว x จำนวนแผ่นด้านกว้าง

ไม้ลามิเนต UNIX จำหน่ายเป็นกล่อง

จำนวนแผ่นที่ต้องใช้ทั้งหมด/จำนวนแผ่นต่อกล่อง = จำนวนกล่องทั้งหมด (มีเศษปัดขึ้น)

ตัวอย่างการคำนวณจริง

ขนาดของไม้พื้นลามิเนตยี่ห้อ UNIX คือ 192×1205 มิลลิเมตร หนา 8 มม.

ด้านกว้าง 4/0.192 = 20.8 แผ่น (21 แผ่น)

ด้านยาว 6/1.205 = 4.98 แผ่น (5 แผ่น)

ต้องใช้ไม้พื้นลามิเนตทั้งหมด 26 แผ่น หรือ 4 กล่อง (1 กล่องมี 7 แผ่น)