กาวซีเมนต์กระเบื้องแก้ว คอตโต้

ประเภท กาวซิเมนต์

น้ำหนัก 3 กิโลกรัม